GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

pozwolenie na budowę domu
Blog

Pozwolenie na budowę domu – jakie warunki należy spełnić?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym polskim prawem budowlanym zgoda na rozpoczęcie inwestycji budowlanej wydawana jest dopiero wówczas, kiedy inwestor otrzyma zezwolenie na budowę. Dokument wydawany jest przez starostwo, a dokładniej przez znajdujący się w nim wydział architektury. Należy zdawać sobie sprawę, że uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności. Do wniosku należy...

Czytaj dalej ›

geodeta
Blog

Historia Geodezji w Polsce cz. II

Z treści poprzedniego wpisu mieliśmy okazję dowiedzieć się, w jaki sposób geodezja rozwijała się w Polsce w okresie średniowiecza oraz w trakcie, przeprowadzonych w 1772 roku, zaborów. Po odzyskaniu niepodległości, na skutek chaosu panującego w dokumentacji, odczytanie dotychczas przeprowadzanych pomiarów oraz map, było praktycznie niemożliwe. Początek XX. wieku Krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w...

Czytaj dalej ›

geodeta
Blog

Główny zakres obowiązków geodety

W potocznej opinii panuje nadal żywe przekonanie, że geodeta jest osobą odpowiedzialną wyłącznie za wytycznie położenia budynku i wyznaczenie granic działki. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że precyzyjne określenie obowiązków geodety jest praktycznie niemożliwe – wszystko bowiem zależy od miejsca, w którym wykonuje swoja pracę. Całkowicie inny zakres obowiązków mają geodeci pracujący przy budowie autostrad,...

Czytaj dalej ›

urządzenie geodezyjne
Blog

Co należy wiedzieć o osnowie geodezyjnej?

Pojęcie osnowy geodezyjnej to jedno z podstawowych terminów w słowniku każdego geodety. Czym jest osnowa geodezyjna i do czego służy? Jakie są główne kryteria jej podziału? Tego wszystkiego dowiedzą się Państwo z lektury poniższego artykułu. Mamy nadzieję, że umieszczone informacje okażą się pomocne. Osnowa geodezyjna – co to jest? Mianem osnowy geodezyjnej nazywa się w...

Czytaj dalej ›

geodezja
Blog

Co należy wiedzieć o geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza to czynność, której przeprowadzenie konieczne jest do zakończenia prac budowlanych. Polega ona przede wszystkim na zebraniu całościowych pomiarów geodezyjnych. Dzięki niej możliwe jest przestrzenne rozmieszczenie punktów zagospodarowania parceli budowlanej po zakończeniu prac. Jeżeli zostały już położone instalacje podziemne, to konieczne jest zmierzenie ich umiejscowienia, jeszcze przed zasypaniem wykopu. Nadrzędnym celem pomiarów inwentaryzacyjnych...

Czytaj dalej ›

Co należy wiedzieć na temat rozgraniczania nieruchomości?
Blog

Co należy wiedzieć na temat rozgraniczania nieruchomości?

Rozgraniczanie nieruchomości nazywane jest również w geodezji rozgraniczaniem gruntów. Ten rodzaj działania ma na celu ustalenie przebiegu faktycznych granic działki poprzez określenie linii granicznych i położenia punktów. Najogólniej rzecz ujmując rozgraniczanie nieruchomości ma na celu określenie, jak daleko sięga prawo własności, które przysługuje właścicielowi danej nieruchomości. Wyznaczanie granic okazuje się niezbędne również przy planowaniu inwestycji...

Czytaj dalej ›

Sondowanie gruntu
Blog

Sondowanie gruntu

Głównym celem sondowania gruntu jest poznanie właściwości danego terenu oraz określenie jego rodzaju. Otrzymane wyniki są niezwykle istotne dla właścicieli, którzy chcą postawić obiekt w danym miejscu. Pomimo że w Polsce  nie istnieje odgórna dyrektywa, która nakazywałby sondować teren, to warto je przeprowadzić, chociażby po to, żeby uniknąć problemów związanych z rozmieszczeniem budynku w niekorzystnej...

Czytaj dalej ›

Mapa geodezyjna
Blog

Rodzaje map geodezyjnych

Jeszcze przed rozpoczęciem budowy inwestorzy zobowiązani są do pozyskania szeregu dokumentów opisujących wybraną przez nich działkę. Wśród nich znajdują się również mapy geodezyjne. Kto zajmuje się ich sporządzaniem i do czego służą? Tego wszystkiego dowiedzą się Państwo z lektury poniższego tekstu. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni dowiemy się co, i w...

Czytaj dalej ›

Wytyczanie działek
Blog

Problemy z wytyczaniem działek

Spór o działkę to bez wątpienia jeden z najstarszych konfliktów natury sąsiedzkiej. W przypadku wystąpienia problemu tego typu, jeżeli zawiodą wszystkie metody porozumienia, konieczne jest wejście na drogę sądową. Co trzeba zrobić w sytuacji, w której sąsiad nie zgadza się na poprowadzenie płotu lub gdy wystąpią trudności z ustaleniem przebiegu granic działki? Jak poradzić sobie...

Czytaj dalej ›