GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

geodeta na budowie
Blog

Na czym polega praca geodety?

Od geodety wymaga się wielu umiejętności, precyzji i dużej odpowiedzialności. Warto pamiętać, że jest to zawód z dużymi tradycjami, a od rzetelnego wykonywania pomiarów zależy bezpieczeństwo wielu ludzi. Geodeci zajmują się wszelkiego rodzaju pomiarami gruntów i działek, a na których planowane jest wybudowanie fundamentów pod budynki, dróg i autostrad. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów przygotowują również...

Czytaj dalej ›

Pomiary geodezyjne
Blog

Jakie pomiary geodezyjne wyróżniamy

Geodezja jest dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem kształtu i rozmiaru ziemi. Z usług firm geodezyjnych korzysta się sytuacjach, kiedy np. rozpoczynamy budowę domu, czy pragniemy podzielić daną nieruchomość. W geodezji stosuje się trzy główne rodzaje pomiarów: pomiary sytuacyjne, wysokościowe i sytuacyjno-wysokościowe. Charakterystyka pomiarów Do pierwszej grupy, czyli do pomiarów sytuacyjnych, zaliczyć można wszystkie pomiary...

Czytaj dalej ›

sposób podziału działki
Blog

Podział działek rolnych

Nieruchomości przeznaczone na cele rolne są wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne. Do tej grupy zaliczamy także nieruchomości wykazane jako użytki kopalne, nieużytki. Grunty rolne mogą być dzielone według dwóch różnych procedur podziałowych, w zależności od wielkości wydzielanych działek. Warto pamiętać, że jeśli działka w wyniku podziału będzie miała wielkość przynajmniej 0,3000 ha, to...

Czytaj dalej ›

Rozpoczęcie budowy domu
Blog

Geodezyjne wytyczanie budynku

Nim na terenie działki zaczną się jakiekolwiek prace budowlane, konieczne jest wytycznie fundamentów naszego domu. Prace te powinny zostać zlecone geodecie o odpowiednich uprawnieniach i doświadczeniu. Wytyczenie geodezyjne w terenie musi być zgodne z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę, a co za tym idzie, z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz tym, co przewiduje miejscowy plan...

Czytaj dalej ›

Pomiary geodezyjne
Blog

Usługi geodezyjne – budowa domu

Powszechnie geodeta kojarzy się z pracami związanymi z pomiarem terenu. Jednakże z jego usług korzysta się również podczas budowy domu i po jego zakończeniu. Aby geodeta mógł uprawiać swój zawód musi posiadać uprawnienia. Zdobyć je mogą fachowcy z praktyką po zdaniu egzaminu państwowego. Uprawnienia są nadawane w siedmiu zakresach tematycznych. Jeżeli budujemy dom, powinniśmy szukać...

Czytaj dalej ›

geodezyjny podział działki
Blog

Na czym polega geodezyjny podział działki

Podział działki polega na wydzieleniu części nieruchomości, zazwyczaj w celu przeniesienia jej własności. W ujęciu wieczysto-księgowym podział nieruchomości polega na wyłączeniu jej z dotychczasowej księgi wieczystej, co najmniej jednej działki i założeniu dla niej nowej księgi wieczystej. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach, innej konfiguracji geodezyjnej gruntu wchodzących w...

Czytaj dalej ›

Mapa geodezyjna
Blog

Mapy geodezyjne, czyli o mapach do celów projektowych, zasadniczych, ewidencyjnych i inwentaryzacyjnych

Mapy w geodezji to opracowanie kartograficzne, które obejmuje przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i niezbędnej do wykonana projektu budowlanego na terenie Polski. Szczegółowy zakres i tryb wykonania mapy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracować geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie podczas projektowania, budowy, remontu...

Czytaj dalej ›

Geodezja i jej zastosowanie
Blog

Geodezja w praktyce

Geodezja to jedna z nauk o Ziemi, która zajmuje się wyznaczaniem jej kształtu, rozmiarów, pomiarów całej planety lub dowolnych jej części. Zadanie geodezji w ujęciu klasycznym sprowadza się do wyznaczania punktów fizycznej powierzchni Ziemi względem geodezyjnego układu odniesienia. Innymi słowy geodezja jest praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu geometrii w opisie powierzchni Ziemi  i Ziemi jako...

Czytaj dalej ›

analoge Navigation_6
Blog

Historia Geodezji w Polsce cz. II

Z treści poprzedniego wpisu mieliśmy okazję dowiedzieć się, w jaki sposób geodezja rozwijała się w Polsce w okresie średniowiecza oraz w trakcie, przeprowadzonych w 1772 roku, zaborów. Po odzyskaniu niepodległości, na skutek chaosu panującego w dokumentacji, odczytanie dotychczas przeprowadzanych pomiarów oraz map, było praktycznie niemożliwe. Początek XX. wieku Krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w...

Czytaj dalej ›