GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Na czym polega geodezyjne wytyczanie obiektów?

Kategoria: Blog

Geodezyjne wytyczanie budynków

Należy zdawać sobie sprawę, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, wszystkie obiekty budowlane, których realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, objęte są obowiązkiem wytyczenia geodezyjnego. Na czym polega tyczenie obiektów i kto jest odpowiedzialny za ich wykonanie?

Wytyczanie obiektów – podstawowe informacje

Geodezyjne wytyczenie budowy może zlecić wyłącznie kierownik robót. Jedyną osobą uprawnioną do przeprowadzania tyczenia jest geodeta. Wytyczenie polega na wmontowaniu w grunt specjalnych znaków geodezyjnych. Ich celem jest wyznaczenie głównych osi budynku – podziemnych i nadziemnych. Osoba odpowiedzialna za wytyczenie powinna oznaczyć również wszystkie charakterystyczne punkty domu oraz stałe punkty wysokościowe, tzw. repery. Oznaczeniu zostają również poddane zarysy przyszłych ław fundamentowych. Przedmioty, za pomocą których dokonuje się oznaczeń, powinny charakteryzować się trwałością, ponieważ muszą wytrzymać cały etap prac prowadzonych w stanie surowym. Po zakończeniu tyczenia terenu geodeta zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniej adnotacji w dzienniku budowy oraz do przekazania kierownikowi budowy specjalistycznych szkiców.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Bezpośrednio po zakończeniu budowy konieczne jest przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Jej celem jest stwierdzenie zgodności pomiędzy wybudowanym budynkiem, a wcześniejszym wytyczeniem geodezyjnym. Jeżeli wszystko się zgadza i nie wystąpiły żadne pomyłki, to geodeta zobowiązany jest do uzupełnienia dziennika budowy i przekazania go w ręce głównego kierownika budowy. Należy pamiętać, że czynności wytyczenia obiektów mogą podejmować się wyłącznie osoby, które otrzymały prawdo do wykonywania zawodu geodety. Wybierając firmę geodezyjną, warto zwrócić uwagę na jej renomę. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że wszystkie powierzone zlecenia będą wykonane prawidłowo.