GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Na czym polega praca geodety?

Kategoria: Blog

geodeta na budowie

Od geodety wymaga się wielu umiejętności, precyzji i dużej odpowiedzialności. Warto pamiętać, że jest to zawód z dużymi tradycjami, a od rzetelnego wykonywania pomiarów zależy bezpieczeństwo wielu ludzi. Geodeci zajmują się wszelkiego rodzaju pomiarami gruntów i działek, a na których planowane jest wybudowanie fundamentów pod budynki, dróg i autostrad. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów przygotowują również mapy oraz sporządzają dokumentację potrzebą do celów prawniczych i ewidencji gruntów.  Warto podkreślić, że ponadto geodeci mogą zajmować się także urządzaniem terenów leśnych i rolnych, prowadzić opisy rzeźby terenów i znajdujących się nich składników mineralnych. Ponadto na podstawie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej mogą również wyceniać wartość nieruchomości.

Co reguluje pracę geodetów

Ponieważ praca geodety jest niezwykle odpowiedzialnym zajęciem reguluje ją szereg dyrektyw, ustaw i rozporządzeń. Organem, który sprawuje nadzór nad całością prac kartograficznych oraz geodezyjnych jest Główny Geodeta Kraju, który działa przy wsparciu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. To właśnie Główny Geodeta Kraju nadaje, odbiera i czasowo wstrzymuje uprawnienia w zakresie geodezji. Istnieje siedem stopni takich uprawnień. Dają one prawo do samodzielnej pracy. Należą do nich: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, rozgraniczanie i podział nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, geodezyjne pomiary podstawowe, geodezyjna obsługa inwestycji, geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, redakcja map, fotogrametria i teledetekcja.

Kiedy musimy skorzystać z usług geodety

Dobry geodeta jest niezbędny na każdej budowie. To ona zajmuje się wytyczaniem budynku i instalacji sanitarnych. Ponadto jego usługi ją koniczne również, kiedy chcemy dokonać podziału działku lub nieruchomości. Zajmuje się też pomiarami budynków do odbioru – sprawdza, czy wszystko wykonane jest zgodnie z projektem. Do jego obowiązków należy również wykonywanie inwentaryzacji podwykonawczych przyłączy – kanalizacji, wody, prądu i gazu. Łatwo zatem wywnioskować, że usługi dobrego geodety mogą być niezwykle pomocne.