GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Geodeta a budowa domu

Kategoria: Blog

Geodeta

Skorzystanie z usług geodety to konieczność podczas budowy domu. Współpraca powinna rozpocząć się już na etapie zakupu gruntu, a zakończyć wtedy, kiedy budynek będzie oddawany do użytku. Do głównych zadań geodety należy między innymi wytyczanie granic działki oraz wyznaczanie miejsc, w których doprowadzane będą przyłącza.

Mapy do celów projektowych

Geodeta zajmuje się wykonywaniem kompleksowych opracowań geodezyjno-kartograficznych do celów projektowych. Jego działania mają na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej, koniecznej do stworzenia właściwego projektu budowlanego. Każdy inwestor zobowiązany jest do dostarczenia mapy projektantowi, aby ten mógł przygotować konkretny projekt zagospodarowania terenu lub działki.

Wytyczanie budynku

Jednym z głównych zadań geodety jest wytyczenie wszystkich charakterystycznych osi geometrycznych oraz punktów budynku. Swoje działania geodeta wykonuje na podstawie otrzymanego projektu domu. Warto również zaznaczyć, że projekt powinien zostać wcześniej zatwierdzony przez odpowiedni urząd. Wyróżnia się kilka metod wytyczania budynków, ale do najpopularniejszych należą wytyczenia wykonywane metodą ław drutowych i palikowania. Wytyczenie powinno być wykonane w sposób solidny, tak, aby ani paliki, ani ławy nie zmieniały swojego położenia np. na wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ilość punktów wyznaczanych przez geodetę uzależniona jest od decyzji kierownika budowy.

Pomiar przyłączy

Geodeta zajmuje się również wytyczaniem oraz pomiarem przyłączy. Przyłącza, które zostały zaprojektowane przez architekta, powinny zostać odpowiednio zlokalizowane na obszarze działki. W momencie, w którym przyłącza zostaną doprowadzone do budynku, geodeta powinien wykonać ich pomiar, a następnie przygotować specjalną mapę powykonawczą.

Inwentaryzacja powykonawcza

Ostatnie zadanie geodety to przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji budynku. Jej nadrzędnym celem jest sprawdzenie zgodności wybudowanego obiektu z wcześniejszym wytyczeniem geodezyjnym.