GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Geodezja w budowie dróg

Kategoria: Blog

Geodeta

Należy zdawać sobie sprawę, że bez pomocy geodety, nie jest możliwe rozpoczęcie jakichkolwiek prac budowlanych. Już na samym początku procesu inwestycyjnego konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych pomiarów i wykonanie szczegółowych map geodezyjnych. Jednak pomiarów dokonuje się nie tylko w przypadku budowy obiektów. Obecnie ich przeprowadzanie wymagane jest również przy budowie dróg.

O jakich pomiarach geodezyjnych należy pamiętać podczas budowy drogi?

Każdą budowę, w tym również drogi, należy rozpocząć od przygotowania wstępnej analizy projektu. Powinna ona obejmować przede wszystkim sprawdzenie założeń wysokościowych, geometrii trasy, a także kompletną dokumentację, w której nie może zabraknąć ważnych pozwoleń oraz uprawnień. Kolejnym etapem jest założenie osnów geodezyjnych – osnowy poziomej oraz osnowy pionowej. Należy jednak pamiętać, o tym, żeby najpierw wyszukać już istniejące obiekty, a dopiero potem uzupełnić je o brakujące punkty. Dzięki temu możliwe będzie wykonywanie inwentaryzacji terenu, który już istnieje oraz opracowanie szczegółowego projektu drogowego. Tak samo, jak w przypadku zwykłej budowy, tak samo i drogę, należy najpierw wytyczyć. Jeżeli w miejscu, w którym ma biec droga, znajduje się  stara nawierzchnia, to najpierw trzeba będzie ją rozebrać. Po rozbiórce należy przystąpić do działań inwentaryzacyjnych. Wykonuje się je w celu zweryfikowania poprawności działań. Wszystkie przeprowadzane prace powinny być zgodne zgodnie z wcześniej zatwierdzonym projektem – tylko w ten sposób możliwe będzie przygotowanie dokumentacji odbiorczej.

Końcowy etap budowy

Ostatnimi pomiarami geodezyjnymi będą pomiary służące wytyczeniu infrastruktury przy nowo wybudowanej drodze. Należy pamiętać, że jedynie sprawnie wykonane prace geodezyjne, będą gwarancją szybkiej i solidnej budowy. Poszukując firmy geodezyjnej należy zwrócić szczególną uwagę na jej renomę. Tylko doświadczony geodeta będzie w stanie przeprowadzić należycie wszelkie prace związane z tyczeniem dróg.