GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Geodezja w praktyce

Kategoria: Blog

Geodezja i jej zastosowanie

Geodezja to jedna z nauk o Ziemi, która zajmuje się wyznaczaniem jej kształtu, rozmiarów, pomiarów całej planety lub dowolnych jej części. Zadanie geodezji w ujęciu klasycznym sprowadza się do wyznaczania punktów fizycznej powierzchni Ziemi względem geodezyjnego układu odniesienia. Innymi słowy geodezja jest praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu geometrii w opisie powierzchni Ziemi  i Ziemi jako planety. Geodezja niższa, inaczej nazywana szczegółową obejmuje przede wszystkim pomiary o promieniu do 15,6 km, a geodezja wyższa zajmuje się pomiarami na dużych przestrzeniach, o powierzchni ponad 750 km kwadratowych. Podstawowym zadaniem geodetów jest przedstawienie sytuacji mierzonego terenu na mapie, a rezultatem ich pracy są różnego rodzaju mapy i dokumenty prawne.

W jakich dziedzinach przydaje się geodezja

W związku z tym, że – jak zostało powyżej wspomniane – geodezja zajmuje się opisywaniem kształtu i wymiarów Ziemi, jej powierzchni, złóż i infrastruktury podziemnej, wytyczaniem określonych obszarów oraz monitorowaniem przestrzennego zagospodarowania terenu, praca geodety ma duże znaczenie nie tylko w nauce. Pomiary geodezyjne stosowane są np. w budownictwie, zarówno publicznym jak i prywatnym. Aby inwestycja mogła zostać prawidłowo zaprojektowania, a także zrealizowana, konieczne jest dokładne określenie mapy terenu. Kolejnym krokiem jest wytycznie gotowego projektu na terenie.

Co reguluje pracę geodetów

Praca geodetów regulowana jest przez szereg dyrektyw, ustaw i rozporządzeń. Organem, który sprawuje nadzór nad całością prac geodezyjnych i kartograficznych w kraju jest Główny Geodeta Kraju, który działa przy wsparciu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ponadto warto wiedzieć, że istnieje siedem stopni uprawnień geodezyjnych. Pierwszy zezwala na geodezyjne pomiary sytuacyjno-wsokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, drugi pozwala na rozgraniczanie i podział nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Trzeci typ uprawnia do geodezyjnych pomiarów podstawowych, czwarty do geodezyjnej obsługi inwestycji, następny umożliwia urządzanie terenów rolnych i leśnych. Ostatnie dwa typy dają uprawnienia do redakcji map oraz fotogrametrii i teledetekcji.