GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Kategoria: Blog

The surveyor is shooting at a building site

Zakończenie prac budowlanych nie oznacza możliwości odbioru budynku i używania go. W tym celu niezbędne jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Można ją zdefiniować jako zespół geodezyjnych czynności pomiarowych, obliczeniowych i kartograficznych, mających na celu zebranie stosownych informacji do określenia położenia oraz wymiarów i kształtu obiektów budowlanych zrealizowanych w terenie oraz weryfikację zgodności z projektem. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracować geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, mówi, że po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy wykonać inwentaryzację w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

Cel wykonania inwentaryzacja

Celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej jest sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, mającej wskazać, jakie zmiany zaszły na budowie od momentu jej rozpoczęcia aż do zakończenia. Zmiany te naniesione są na mapę zasadniczą. Warto pamiętać, że w przypadku przyłączy niezbędne jest jeszcze załączenie informacji o zgodności instalacji z projektem. Działanie to jest również niezbędne do stworzenia operatu geodezyjnego, czyli innymi słowy zbioru całej dokumentacji geodezyjnej, która powinna być tworzona na etapie budowy.

Komu zlecić wykonanie inwentaryzację?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, tak jak i inne działania geodezyjne, powinna być wykonana przez uprawnionego geodetę. Wybierając specjalistę w swoim fachu mamy pewność, że wszelkie zmiany dokonane na konkretnej działce podczas budowy, opisze w sposób profesjonalny i dokładny.  Warto podkreślić, że dotyczy to nie tylko budynków, ale równie elementów uzbrojenia. Fachowa dokumentacja obejmuje zatem kształt danej konstrukcji oraz jej położenie, wszelkie ogrodzenia, furtki, bramy, tarasy czy nawet miejsca parkingowe.