GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Geodezyjne wytyczanie budynku

Kategoria: Blog

Rozpoczęcie budowy domu

Nim na terenie działki zaczną się jakiekolwiek prace budowlane, konieczne jest wytycznie fundamentów naszego domu. Prace te powinny zostać zlecone geodecie o odpowiednich uprawnieniach i doświadczeniu. Wytyczenie geodezyjne w terenie musi być zgodne z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę, a co za tym idzie, z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz tym, co przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Geodeta, który będzie się zajmował tyczeniem fundamentów naszego budynku, przed przystąpienie do pracy powinien ustalić z kierownikiem budowy zakres prac, a wiec liczbę potrzebnych punktów. Geodeta wyznacza między innymi rapery, czyli dwa stałe punkty, do których można się domierzyć w każdej chwili przy wyznaczaniu poziomu posadowienia.

Podstawowe kwestie dotyczące wytyczania granic budynku

Wytyczenie geodezyjne polega przede wszystkim na zamontowaniu w gruncie znaków geodezyjnych, które wyznaczają główne osie budynku, zarówno te naziemne, jak i podziemne. Tak jak zostało wspomniane powyżej, wyznaczają również rapery, czyli stałe punkty wysokościowe oraz charakterystyczne punkty domu. Oznaczony zostaje również zarys przyszłych ław fundamentów. Warto podkreślić, że aby oznaczenie było użyteczne, musi być trwałe i wytrzymać cały etap prac stanu surowego. Po zakończeni prac geodezyjnych geodeta musi dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, jak również musi przekazać inwestorowi szkice wytyczenia. Po zakończeniu budowy geodeta ma obowiązek wykonać, tak zwaną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dzięki niej możliwe jest potwierdzenie zgodności wybudowanego budynku z wytyczeniem geodezyjnym.

Metody wytyczania budynku

Geodeta do dyspozycji ma skuteczne metody, którymi można odwzorować projekt w rzeczywistym terenie. Pierwszą jest metoda palikowa, polega ona na oznaczaniu punktów za pomocą wbitych w ziemię palików. Druga to metoda ław drutowych. Jest ona bardziej pracochłonna. Do palików wbija się wypoziomowane deski i wyznacza osie geometryczne, za pomocą napiętego pomiędzy nimi drutu.  Liczba punktów wytyczonych przez geodetę zależy od wskazań kierownika budowy, który stara się ustalić wszelkie wymiary, istotne z punktu widzenia budynku.