GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Główny zakres obowiązków geodety

Kategoria: Blog

geodeta

W potocznej opinii panuje nadal żywe przekonanie, że geodeta jest osobą odpowiedzialną wyłącznie za wytycznie położenia budynku i wyznaczenie granic działki. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że precyzyjne określenie obowiązków geodety jest praktycznie niemożliwe – wszystko bowiem zależy od miejsca, w którym wykonuje swoja pracę. Całkowicie inny zakres obowiązków mają geodeci pracujący przy budowie autostrad, a jeszcze inni ci, którzy pracują przy realizacji inwestycji budowlanych.

Kim jest geodeta?

Najprościej rzecz ujmując geodeta, to osoba, która wykonuje różnorodne pomiary na gruntach przeznaczonych do zabudowy. Pomiary inwestycyjne obejmują przede wszystkim działki budowlane, które zostały już przeznaczone na określoną inwestycję. Pomiary adaptacyjne wykonywane są na gruntach, które w przyszłości zostaną przekształcone w działki o charakterze budowlanym. Warto wiedzieć, że wszystkie powierzone zlecenia, geodeta realizuje przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii satelitarnych. Bardzo ważnym etapem prac geodezyjnych jest sporządzanie map, dzięki którym możliwe jest rozpoczęcie budowy.

Pomiary geodezyjne

Wszystkie przeprowadzane pomiary geodezyjne powinny być wykonane nie tylko wyjątkowo precyzyjnie, ale również powinny spełniać aktualnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego. Głównym zadaniem geodetów jest mierzenie wysokości, powierzchni, odległości, a także rozmiękczenia, przepuszczalności oraz osadzania się gruntów. Trzeba pamiętać, że zawód geodety jest bardzo odpowiedzialny, ponieważ wiąże się z bezpośrednim zapewnieniem bezpieczeństwa wielu ludziom. Geodeci zajmują się również wykonywaniem szeregów pomiarów podstawowych. To właśnie dzięki nim możliwe jest dokładne zmierzenie powierzchni kraju. Aktualnie za najbardziej popularne pomiary uważa się te, wykonywane przy użyciu technologii GPS.