GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Historia Geodezji w Polsce cz. II

Kategoria: Blog

analoge Navigation_6

Z treści poprzedniego wpisu mieliśmy okazję dowiedzieć się, w jaki sposób geodezja rozwijała się w Polsce w okresie średniowiecza oraz w trakcie, przeprowadzonych w 1772 roku, zaborów. Po odzyskaniu niepodległości, na skutek chaosu panującego w dokumentacji, odczytanie dotychczas przeprowadzanych pomiarów oraz map, było praktycznie niemożliwe.

Początek XX. wieku

Krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w roku 1925, wprowadzona została w życie ustawa o mierniczych przysięgłych. Zapis porządkował oraz regulował wszelkie nieścisłości, będące wynikiem  niedopuszczalnych geodezyjnych regulacji rozbiorowych. Ustawa określała dokładnie warunki, jakie powinien spełniać kandydat ubiegający się o posadę mierniczego. W tym też okresie mierniczy został odpowiedzialny za wykonywanie wszystkich prac o charakterze pomiarowym, a jego plany oraz mapy zaczęły być uważane za dokumenty urzędowe.

Okres międzywojenny

Szczególnie ważny dla rozwoju geodezji był okres międzywojenny. To właśnie w jego trakcie przeprowadzono całościową regulację przepisów pomiarowych. Konieczność ewidencjonowania budynków oraz dróg sprawiła, że zaczęto korzystać ze zdjęć wykonywanych z pokładów samolotów. W 1945 powołano do życia Główny Urząd Pomiarów Kraju. Jego nadrzędnym celem było dokonanie ogólnego ujednolicenia gospodarczej mapy Polski. Warto również zaznaczyć, że wszystkie prowadzone przez GUPK działania, były podporządkowane odbudowie kraju.

PRL

Jak można się tego domyślać, okres PRL-u nie sprzyjał rozwojowi prywatnego biznesu geodezyjnego. Dnia 24 kwietnia 1952 roku wydano dekret o państwowej służbie kartograficznej i geodezyjnej, na mocy którego zlikwidowane zostało ostatnie prywatne biuro miernicze. Kartografia i geodezja podzielone zostały na trzy autonomiczne resorty: Centralny Urząd Geodezji i Kartografii, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej oraz Ministerstwo Rolnictwa. Zmiany te sprawiły, że wyłącznie osoby pracujące w powyższych urzędach i posiadające wpis w krajowym rejestrze geodetów i kartografów, mogły sprawować zawód.

1989 rok

Koniec Komuny był równoznaczny z możliwością ponownego prowadzenia prywatnych praktyk geodezyjnych. W 1989 uchwalona została ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne”. Niezbędne do wykonywania zawodu uprawnienia nadawały komisje, co skutkowało znacznym spadkiem poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu geodety. W 2003 r. wprowadzono nowelizację ustawy, a także przeniesiono zdawanie egzaminu do Warszawy.