GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Mapa do celów projektowych

Kategoria: Blog

mapa projektowa

Najogólniej rzecz ujmując mapa do celów projektowych, to kopia aktualnej mapy jednostkowej lub zasadniczej, która została złożona do powiatowego zasobu kartograficznego i geodezyjnego. Architekt lub projektant może na nieść na nią plan zagospodarowania terenu lub szereg innych obiektów wymagających pozwolenia na rozpoczęcie budowy. Na mapę do celów projektowych nanosi się również projektowane budynki oraz sieci uzbrojenia.

Jakie elementy powinna zawierać mapa do celów projektowych?

Odpowiednio przygotowana mapa do celów projektowych powinna składać się z: elementów stanowiących treść mapy zasadniczej, ukształtowania terenu, położenia zieleni wysokiej i wskazania ewentualnych pomników przyrody, położenia sieci uzbrojenia terenu oraz geodezyjnego opracowania linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu.

Znaczenie mapy do celów projektowych

Należy zdawać sobie sprawę, że mapa do celów projektowych, to jeden z najważniejszych dokumentów, bez których nie byłoby możliwe rozpoczęcie budowy domu oraz jej zakończenie. W tym konkretnym przypadku mapa do celów projektowych zmienia się w istotną część składową projektu budowlanego. Dodatkowo mapy tego typu znajdują szerokie zastosowanie podczas projektowania przepustów oraz zjazdów z dróg na posesję. Okazują się one również przydatne w przypadku wykonywania projektów zagospodarowania działek.

Aktualizacja mapy

Aktualizacji mapy do celów projektowych podjąć się mogą wyłącznie wykwalifikowani geodeci. Tego typu działania mają na celu doprowadzenie mapy, która znajduje się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, do stanu zgodnego z aktualnie obowiązującą sytuacją terenową. Warto również zaznaczyć, że aktualizacji map dokonuje się przeważnie w celu sporządzania map do celów projektowych.

Kto może podjąć się wykonania map do celów projektowych?

Wykonanie map do celów projektowych należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu geodecie. Tylko w ten sposób będziemy mogli mieć pewność, że wszystkie dane zostaną naniesione na powierzchnię mapy w prawidłowy sposób. Jeżeli poszukują Państwo doświadczonego biura geodezyjnego, to oferta firmy GEOMAP z pewnością spełni Wasze oczekiwania.