GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Mapy geodezyjne, czyli o mapach do celów projektowych, zasadniczych, ewidencyjnych i inwentaryzacyjnych

Kategoria: Blog

Mapa geodezyjna

Mapy w geodezji to opracowanie kartograficzne, które obejmuje przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i niezbędnej do wykonana projektu budowlanego na terenie Polski. Szczegółowy zakres i tryb wykonania mapy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracować geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymania obiektów budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Istnieje kilka rodzajów map geodezyjnych, warto wiedzieć do czego służą i dlaczego są przydatne podczas budowy domu.

Rodzaje map i ich definicje

Mapa zasadnicza określa granice i media, które znaleźć można na konkretnej działce. Służy ona zazwyczaj do celów pogladowo-informacyjnych. Czasem jest podstawą do wydanie pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych wymagana jest zawsze jako załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego. Wykorzystuje się je także na etapie projektowania przyłączy do budynku. Wykonuje ją geodeta poprzez uaktualnienie mapy zasadniczej. Mapę inwentaryzacyjną wykonuje się natomiast już po zakończeniu budowy lub jej etapów. Konieczna jest, aby zgłosić dom do użytkowania.

Mapa zasadnicza, ewidencyjna i do celów projektowych

W przypadku map geodezyjnych swoje zastosowanie mają przede wszystkim dwie: mapa zasadnicza oraz do celów projektorów. Mapę zasadniczą inwestor uzyskuje we własnym zakresie w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym na danym terenie. Wydawana jest najczęściej w skali 1:1500-1:1000. Określa ona granice i media, jakie znajdują się na danym terenie. Przeważnie zawiera ona informacje archiwalne. W przypadku, kiedy teren nie posiada mapy zasadniczej można zastąpić ją bardziej ogólną mapą ewidencyjną. Natomiast mapą konieczną do uzyskania pozwolenia na budowę, która jednocześnie stanowi załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego, jest mapa do celów projektowych. Ma ona służyć do projektowania przyłączy do budynku i potrzebna jest do wykonania projektu zagospodarowania działki. Wykonanie mapy powinno zostać zgłoszone profesjonalnemu geodecie. Konieczne jest posiadanie trzech egzemplarzy do celów projektowych.