GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Co należy wiedzieć o geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

Kategoria: Blog

geodezja

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza to czynność, której przeprowadzenie konieczne jest do zakończenia prac budowlanych. Polega ona przede wszystkim na zebraniu całościowych pomiarów geodezyjnych. Dzięki niej możliwe jest przestrzenne rozmieszczenie punktów zagospodarowania parceli budowlanej po zakończeniu prac. Jeżeli zostały już położone instalacje podziemne, to konieczne jest zmierzenie ich umiejscowienia, jeszcze przed zasypaniem wykopu. Nadrzędnym celem pomiarów inwentaryzacyjnych jest zobrazowanie wszelkich zmian, jakie zaszły w projekcie podczas procesu budowy, a także sporządzenie dokumentacji, której okazanie jest niezbędne podczas składania zgłoszenia o zakończeniu budowy.

Z jakich elementów składa się dokumentacja?

Podczas składania zgłoszenia o zakończeniu budowy, konieczne jest okazanie odpowiedniej dokumentacji. Dokumentacja przygotowywana jest w oparciu o wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i składa się z dwóch głównych elementów. Pierwszy z nich, tak zwany operat geodezyjny, to całościowa dokumentacja, która sporządzana jest na poszczególnych etapach budowy. Odpowiednio przygotowany operat powinien obejmować również prace przygotowawcze oraz szczegółową kontrolę położenia w planie charakterystycznych punktów budowli. Drugi i ostatni element, z którego powinna składać się geodezyjna dokumentacja powykonawcza, to dokumentacja geodezyjno-kartograficzna.

Kto może przeprowadzać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?

Należy pamiętać, że geodezyjną inwentaryzację powykonawczą może przeprowadzić jedynie dyplomowany geodeta. Po zakończeniu wszelkich prac, przekazuje on oryginał dokumentacji do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej. Przekazane informacje wykorzystywane są przede wszystkim do aktualizowania ewidencji gruntów i budynków  oraz ewidencji sieci uzbrojenia. Mapy oraz kopie dokumentów zostają przekazane właścicielowi terenu, na którym przeprowadzane były pomiary.