GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

O co należy zadbać przed rozpoczęciem budowy obiektu?

Kategoria: Blog

Budowanie budynku

Warto wiedzieć, że jeszcze przed rozpoczęciem budowy obiektu mieszkalnego należy przeprowadzić wszelkie niezbędne prace geodezyjne. Zaliczyć do nich należy między innymi czynności związane z wykonywaniem map do celów projektowych oraz czynności, dzięki którym możliwe jest zgłoszenie budowy do odbioru do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Do grupy ostatnich działań zalicza się przede wszystkim wykonywanie pomiarów sieci.

O czym należy wiedzieć na początek?

Każdy inwestor zobowiązany jest do przeprowadzenia specjalistycznych geodezyjnych pomiarów wykonawczych obiektów. Osobą, która ma uprawnienia do wykonywania takich działań, jest geodeta. Dodatkowo każdy inwestor powinien pamiętać, aby zadbać o przeprowadzenie pomiarów sieci podziemnego uzbrojenia, jeszcze przed zakryciem wykopów otwartych. Głównym zadaniem geodety jest wyznaczenie charakterystycznych obiektów na placu budowy. Odpowiednio przeprowadzone tyczenie, to takie, które odbywa się względem obiektów już istniejących lub wznoszonych. Warto również wiedzieć, że geodezyjnemu wytyczeniu nie podlegają przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, cieplne i gazowe.

Czy warto zatrudnić geodetę?

Oczywiście, że tak. Geodeta, jako osoba uprawniona, pomoże nam przede wszystkim w wyznaczeniu granic działki lub wytyczeniu budowli, którą chcemy postawić. Wytyczenie obiektu jest szczególnie ważne dla ekipy budowlanej, ponieważ dzięki niemu możliwe jest rozpoczęcie prac. Należy również zdawać sobie sprawę, że pomoc geodety bywa nieoceniona również wtedy, kiedy właściciel dużej działki zdecyduje się podzielić ją na kilka mniejszych parceli. Zdarzają się również sytuacje odwrotne, w których właściciele kilku sąsiadujących ze sobą działek, chcą je scalić w jedną dużą parcelę – wtedy również należy skorzystać z usług geodety. Dzięki jego pracy wszystkie dokumenty będą zgodne ze stanem faktycznym.