GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Niwelacja terenu w geodezji i w budownictwie

Kategoria: Blog

pomiary wysokościowe

Termin niwelacja terenu występuje zarówno w języku geodetów, jak i w budownictwie. Oznacza dwie różne czynności, pierwszą jest wyznaczanie wysokości pomiędzy punktami terenowymi, drugą – wyrównanie terenu. W praktyce niwelację geodezyjną terenu przeprowadza się w przypadku każdego rodzaju prac budowlanych. Oznacza to, że jest konieczna podczas budowy budynków mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych, budowy dróg, jak również w celu przygotowania gruntu pod parkingi, place, podwórka i ogrody.

Przebieg niwelacji terenu

Pomiary wysokościowe wchodzą w zakres prac geodezyjnych i jako takie wymagają wykorzystania specjalistycznych, precyzyjnych narzędzi pomiarowych. Zaliczane są do nich niwelatory, tachimetry oraz łaty geodezyjne. Wybór urządzenia zależy od wybranej metody pomiaru. Zazwyczaj nowelizacja terenu przeprowadzane jest przez dwie osoby. Jedna z nich ustawia łatę w wybranych punktach terenu, druga zaś odczytuje wyniki pomiarów urządzenia. Punkt odniesienia stanowi sieć reperów wysokościowych, montowanych na stałe lub tymczasowo. Spotyka się repery w postaci betonowych słupów, drewnianych pali lub haków montowanych na ścianach. Repery wyznaczają poziom „0”, względem którego opisuje się ukształtowanie terenu. Urządzenia geodezyjne pozwalają określić różnicę pomiędzy położeniem repera a wysokością mierzonego punktu. Zestawiając dane zebrane ze wszystkich punktów pomiarowych można stworzyć mapę, na której oznacza się różnice wysokościowe.

Profilowanie terenu – czyli niwelacja budowlana

Po dokonaniu niwelacji przez geodetę można przystąpić do profilowania ternu. Czynność ta również bywa nazywana niwelacją. Profilowanie polega na wyrównaniu powierzchni gruntu rodzimego oraz odpowiednim kształtowaniu powierzchni stosowanie do zamierzeń dalszego wykorzystywania działki. Warto pamiętać, że niwelacja będzie się różniła w zależności od celu przeznaczenia działki. Inaczej przygotowuje się ją na terenie budowy domu, inaczej pod ogródek, jeszcze inaczej w przypadku budowy drogi. Profilowanie terenu warto powierzyć specjalistom.