GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Podstawowe informacje o zawodzie geodety

Kategoria: Blog

Nauka geodety

Jeżeli kiedykolwiek zastanawiali się Państwo nad tym, w jaki sposób połączyć pracę administracyjną z nauką oraz pracę teoretyczną z zadaniami praktycznymi, to mamy dla Was odpowiedź. Wystarczy zostać geodetą. Zawód ten łączy w sobie wszystkie wyżej wymienione cechy. Najogólniej rzecz ujmując geodeta to osoba, która zajmuje się badaniem: ziemi, jej obszarem oraz wymiarami.

Historia zawodu geodety

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jeszcze przed rozpoczęciem drugiej wojny światowej istniał wyraźny podział pomiędzy zawodem geodety a zawodem mierniczego. Geodetą nazywano specjalistę, który zajmował się teoretyczną nauką o ziemi, a mierniczym  była osoba wykonująca wszelkie zdania praktyczne, związane z jej badaniem. Po ’45 roku obie te specjalizacje zostały połączone, dlatego dzisiaj geodeta zajmuje się obydwoma czynnościami naraz. Tak samo, jak kiedyś, tak i dzisiaj, do wykonywania zawodu konieczne jest posiadanie specjalistycznych uprawnień zawodowych. Warto też zaznaczyć, że zawód geodety zaliczany jest do najstarszych zawodów na świecie.

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać geodetą?

Osoby, które marzą o pracy geodety, powinny ukończyć studia wyższe na kierunku Geodezja i Kartografia. Studia mają charakter stricte inżynieryjny i podzielone zostały na dwa stopnie. Warto również zdecydować się na poszerzenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w dwuletnich studiach uzupełniających, po których uzyskać można tytuł magistra. Aby rozpocząć samodzielną pracę, należy jeszcze zdobyć niezbędne uprawnienia zawodowe. Koszt egzaminu wynosi około pięciuset złotych, a każdy zdający, jeszcze przed przystąpieniem, zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia o niekaralności.  Warto również wspomnieć, że poza kwalifikacjami zawodowymi geodeta powinien posiadać szczególne predyspozycje charakterologiczne, które ułatwią mu wykonywanie zawodu. Jak każdy inżynier powinien wyróżniać się umiejętnością logicznego oraz analitycznego myślenia.