GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Jakie pomiary geodezyjne wyróżniamy

Kategoria: Blog

Pomiary geodezyjne

Geodezja jest dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem kształtu i rozmiaru ziemi. Z usług firm geodezyjnych korzysta się sytuacjach, kiedy np. rozpoczynamy budowę domu, czy pragniemy podzielić daną nieruchomość. W geodezji stosuje się trzy główne rodzaje pomiarów: pomiary sytuacyjne, wysokościowe i sytuacyjno-wysokościowe.

Charakterystyka pomiarów

Do pierwszej grupy, czyli do pomiarów sytuacyjnych, zaliczyć można wszystkie pomiary poziome, które nazywane są również sytuacyjnymi. Ich przeprowadzenie pozwala na określenie wzajemnego położenia na mapie odpowiednich szczegółów terenowych, a także położenia wszelkich pomierzonych w terenie punktów na mapie w odpowiednim układzie współrzędnych. Do tej grupy zalicza się pomiary terenowe, fotogrametryczne oraz kartometryczne. Pomiary wysokościowe są dotyczą ukształtowania powierzchni naszego globu. Umożliwiają one ustalenie rodzaju ukształtowania terenu, co ma swoje odbicie na specjalnej mapie. Ich głównym zadaniem jest zmierzenie wysokości danego punktu względem założonego punktu odniesienia. Właściwie wykonuje się pomiar różnic pomiędzy tymi punktami. Ponadto można wykonać jeszcze pomiary mieszane, które są połączeniem dwóch poprzednich rodzajów. Jak łatwo się domyślić w tym wypadku na mapie umieszcza się zarówno układ, jak i rzeźbę terenu.

W jaki sposób wykonuje się pomiary geodezyjne

Do wykonania pomiaru geodezyjnego należy zatrudnić firmę geodezyjną. Jej pracownicy stosują niwelatory lub łaty niwelacyjne. Powszechne jest także wykorzystywania tachimetru. Należy pamiętać, że musi on być wykonany przez co najmniej dwie osoby. Jedna z nich koryguje ustawienia urządzenia, tak aby znajdowało się ono w odpowiednim miejscu, druga odczytuje zebrane dane. Warto podkreślić, że dzięki korygowaniu ustawień łaty, mimo pojedynczego ustawienie, możliwe jest wykonanie wielu różnych pomiarów. Należy także pamiętać, że z kolei pomiary sytuacyjne zwane tachimetrią pozwalają wyznaczyć odpowiednie położenie punktów na płaszczyźnie. Uzyskane w ten sposób wyniki muszą zostać odpowiednio zapisane w dzienniku tachimetrycznym.