GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Pozwolenie na budowę domu – jakie warunki należy spełnić?

Kategoria: Blog

pozwolenie na budowę domu

Zgodnie z aktualnie obowiązującym polskim prawem budowlanym zgoda na rozpoczęcie inwestycji budowlanej wydawana jest dopiero wówczas, kiedy inwestor otrzyma zezwolenie na budowę. Dokument wydawany jest przez starostwo, a dokładniej przez znajdujący się w nim wydział architektury. Należy zdawać sobie sprawę, że uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności. Do wniosku należy dołączyć między innymi projekt budowlany, ale to nie jedyny wymagany załącznik.

Miejscowy plan zagospodarowania

W przypadku, kiedy działka, na której planowane jest rozpoczęcie budowy, objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzeni, to konieczne będzie zdobycie specjalistycznego wypisu, który wydawany jest przez miejscowy Urząd Gminy. Jeżeli jednak parcela nie została uwzględniona w planie, to należy wystosować prośbę do urzędu o wydanie oświadczenia o warunkach zabudowy. Trzeba zdawać sobie sprawę, że proces wydania decyzji trwa zazwyczaj około miesiąca. Wypis i decyzja są niezbędne, ponieważ dzięki nim możliwe jest przygotowanie projektu zgodnego z panującymi na działce uwarunkowaniami oraz wymaganiami.

Mapa

Do wniosku o pozwolenie na rozpoczęcie budowy należy dołączyć również specjalistyczną mapę do celów projektowych. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest geodeta. Mapa powinna mieć skalę 1:500 i zawierać obrys planowanego budynku.

Projekt budowlany

Projekt budowlany to najważniejszy załącznik, który należy dołączyć do składanego w urzędzie wniosku. Powinien być on zgodny z danymi zawartymi w projekcie zagospodarowania. W skład projektu budowlanego wchodzi część architektoniczna, konstrukcyjna, opisowa, instalacyjna oraz zgoda na zmiany i charakterystyka energetyczna. Projekt należy również zaadaptować odpowiednio do posiadanych warunków terenowych.

Opinia ZDuP

Opinia Zakładu uzgadniania Dokumentacji Projektowej wydawana jest na podstawie informacji przygotowywanych przez architekta. Dotyczą one przede wszystkim warunków technicznych dostawy mediów oraz odprowadzania opadów i ścieków. Na podstawie opinii ustalane są również odległości pomiędzy granicami sąsiednich działek, a także poszczególnymi budynkami.