GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Problemy z wytyczaniem działek

Kategoria: Blog

Wytyczanie działek

Spór o działkę to bez wątpienia jeden z najstarszych konfliktów natury sąsiedzkiej. W przypadku wystąpienia problemu tego typu, jeżeli zawiodą wszystkie metody porozumienia, konieczne jest wejście na drogę sądową. Co trzeba zrobić w sytuacji, w której sąsiad nie zgadza się na poprowadzenie płotu lub gdy wystąpią trudności z ustaleniem przebiegu granic działki? Jak poradzić sobie z trudnym sąsiadem?

Problemy ze stawianiem ogrodzeń

Aktualnie obowiązujące przepisy prawne umożliwiają sąsiadowi wydanie zakazu na postawienie ogrodzenia wzdłuż wspólnej granicy. Na szczęście istnieje sposób na ominięcie tej decyzji. Wystarczy, że inwestor umieści płot wyłącznie na własnym terenie. Jedyne o czym należy pamiętać, to że ogrodzenie nie powinno przekraczać granicy sąsiedniej posesji. Trzeba również zdawać sobie sprawę, że wszelkie koszty związane z budową oraz utrzymaniem płotu dotyczyć będą wyłącznie właściciela nieruchomości.  Całkowicie inaczej przedstawia się jednak sytuacja, w której ogrodzenie zostanie postawione na bezpośredniej granicy gruntów. W takich okolicznościach wszyscy zainteresowani będą zobowiązani do ponoszenia kosztów związanych z jego utrzymaniem.

Problemy z granicami pomiędzy posesjami

Nierzadko zdarza się, że problemy ze stawianiem płotu są początkiem wątpliwości dotyczących szczegółowego wytyczenia granic pomiędzy posesjami. W takim przypadku konieczne będzie skorzystanie z usług geodety, który wyszuka i zaznaczy wszelkie znaki graniczne. W przypadku, w którym nie uda mu się wykonać tego zadania, konieczne będzie wszczęcie administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego. W takiej sytuacji do akcji wkroczy geodeta wyznaczony przez wójta gminy. Dopiero na podstawie jego ustaleń wójt będzie mógł wydać decyzję o rozgraniczeniu terenu. Oczywiście można się od niej odwołać w ciągu czternastu dni roboczych od daty jej wystawienia.