GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Rodzaje map geodezyjnych

Kategoria: Blog

Mapa geodezyjna

Jeszcze przed rozpoczęciem budowy inwestorzy zobowiązani są do pozyskania szeregu dokumentów opisujących wybraną przez nich działkę. Wśród nich znajdują się również mapy geodezyjne. Kto zajmuje się ich sporządzaniem i do czego służą? Tego wszystkiego dowiedzą się Państwo z lektury poniższego tekstu.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni

Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni dowiemy się co, i w jaki sposób, można wybudować na działce. Dodatkowo zawarte są w nim informacje o tym, czy na danej posesji możliwa jest w ogóle budowa obiektu mieszkalnego. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni mówi również o inwestycjach, które powstaną na obszarze w przeciągu kilku kolejnych lat. Dzięki tym informacjom dowiemy się, czy w sąsiedztwie naszego domu nie powstanie np. hałaśliwy zakład produkcyjny lub droga szybkiego ruchu. Zawarte w planie założenia określają w sposób dokładny, czy inwestor może postawić na działce budynek o zabudowie bliźniaczej, dom jednorodzinny, czy szeregowiec. Warto również wspomnieć, że Plan Zagospodarowania Przestrzeni zawiera informacje o możliwej górnej granicy wysokości budynku oraz wszystkich przyłączach.

Mapy – mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna

Najczęściej wykorzystywanymi mapami geodezyjnymi są mapy zasadnicze oraz mapy do celów projektowych. Mapę zasadniczą należy odebrać samodzielnie w Wydziale Geodezji starostwa powiatowego. Przeważnie wydaje się ją w skali 1:500-1:000. Dzięki niej możliwe jest zapoznanie się z istniejącymi granicami oraz mediami występującymi na danym terenie.

Mapa do celów projektowych

Posiadanie tej mapy jest niezbędne przy uzyskaniu pozwolenia na budowę. Mapy do celów projektowych używane są między innymi do projektowania przyłączy budynków. Ich wykonanie należy zlecić geodecie. Warto również wiedzieć, że ich ważność jest ograniczona w czasie. Zamawiając mapę powinniśmy zamówić minimum trzy egzemplarze, ponieważ dzięki temu możliwe jest naniesienie wszelkich ewentualnych udogodnień.