GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Rola geodety podczas budowy domu

Kategoria: Blog

geodesist, cadastre, topography, construction

Niezależnie od tego czy chodzi o budowę domku jednorodzinnego, czy piętrowych bloków, wieżowców, autostrad itd. nieoceniona jest rola geodety. Geodeta jest osobą zajmującą się miernictwem, czyli wykonującą prace geodezyjne związane z pomiarami małych powierzchni. Zatrudnienie geodety wymagane jest na kilku istotnych etapach budowy domu jednorodzinnego. Swoje zadania geodeta wpisuje do dziennika budowy, który jest dokumentacją przebiegu całego procesu. Geodeta przygotowuje mapę do celów projektowych, wytycza budynek na działce i dokonuje geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  Prawidłowe spełnienie obowiązków geodety pozwala na przejście do dalszego poziomu budowy, dlatego należy zadbać o to, aby wszelkie formalności były wykonywane w sposób odpowiedni oraz z uwzględnieniem wszelkich norm i wytycznych.  Pozwala to na uniknięcie wielu problemów natury urzędowej i tym samym znacznie przyspiesza proces budowy.

Mapa do celów projektowych i wytyczenie budynku

Po uzyskaniu warunków zabudowy i zakupie projektu, kolejnym krokiem jest zlecenie geodecie wykonania mapy do celów projektowych. Geodeta zaznacza na mapie granice działki, jej otoczenie oraz – jeśli działki wokół naszej są zabudowane – na mapie powinna znaleźć się także informacja o położeniu budynków i ich przeznaczeniu. Zaznaczone na mapie pomiary tereny muszą zostać przyjęte przez wydział geodezyjny. Wówczas mapa zostaje opatrzona klauzulą informującą o tym, że może ona służyć celom projektowym. Kolejny etap współpracy z geodetą rozpoczyna się w momencie otrzymania pozwolenia na budowę. Wyznacza on budynek oraz przebieg przyłącza na naszej działce, tak aby budowlańcy wiedzieli, gdzie przeprowadzić swoje prace.

Inwentaryzacja powykonawcza

Aby zakończyć proces budowlany konieczne jest również wykonanie inwentaryzacji całego budynku oraz przyłącza. Geodeta wykonuje pomiar budowli oraz nanosi ją na mapę. Dodatkowo porównuje zgodność wykonania budynku z wcześniejszymi miarami z jego tyczenia. Po zatwierdzeniu prac można uznać budowę za zakończoną.