GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Kilka słów o mapach numerycznych

Kategoria: Blog

Geodezyjna mapy numeryczne

Podstawowym, ale nie jedynym, zadaniem geodezji jest przeprowadzanie szczegółowych pomiarów kształtu i rozmiaru ziemi. Warto jednak wiedzieć, że geodeta zajmuje się również sporządzeniem map. Najczęściej wykonywanym rodzajem map geodezyjnych są mapy numeryczne. Jakie są ich cechy szczególne i do jakich celów się ich używa?

Czym jest mapa numeryczna?

Mapa numeryczna nazywana jest również mapą cyfrową. W odróżnieniu od mapy analogowej, której historia sięga tysięcy lat, używana jest w geodezji od stosunkowo niedawna. Na mapie cyfrowej umieszczane są informacje o geometrycznych lub topologicznych zależnościach konkretnych elementów przestrzeni. Ten rodzaj mapy przygotowuje się poprzez zorientowanie topologiczne bazy geometrycznej. W wolnym przekładzie oznacza to, że na mapę naniesione zostają załamania linii lub punkty cechujące się współrzędnymi X, Y i Z. Dodatkowo punkty te powinny posiadać związek z innymi elementami posiadającymi wskazane współrzędne. Istnieje kilka metod sporządzania map numerycznych. Pierwszym i najpopularniejszym sposobem jest wykonywanie terenowych pomiarów geodezyjnych.  Mapy mogą być  również sporządzane za pomocą digitalizacji już istniejących map analogowych.

Mapy numeryczne – rodzaje

Wyróżniamy dwa rodzaje map numerycznych. Pierwszy z nich, to mapy rastrowe, które mają postać zeskanowanych obrazów map papierowych. Do ich największych zalet zaliczyć należy stosunkowo niską cenę i wygodę użycia. Niestety w przypadku map rastrowych nie istnieje możliwość dostosowania wyglądu do potrzeb użytkownika, co bywa męczące zwłaszcza dla oczu. Kolejnym rodzajem map numerycznych są mapy wektorowe. Powstają one w wyniku digitalizacji, dzięki czemu zapewniają użytkownikom łatwą możliwość dostosowania wyglądu do potrzeb oraz pozwalają na łatwe skalowanie, przewracanie i przesuwanie.  Trzeba zaznaczyć, że mapy numeryczne posiadają wiele zalet. Do najważniejszych zaliczyć można łatwość aktualizacji oraz fakt, że w jednym momencie z mapy może korzystać więcej niż jedna osoba.