GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Sondowanie gruntu

Kategoria: Blog

Sondowanie gruntu

Głównym celem sondowania gruntu jest poznanie właściwości danego terenu oraz określenie jego rodzaju. Otrzymane wyniki są niezwykle istotne dla właścicieli, którzy chcą postawić obiekt w danym miejscu. Pomimo że w Polsce  nie istnieje odgórna dyrektywa, która nakazywałby sondować teren, to warto je przeprowadzić, chociażby po to, żeby uniknąć problemów związanych z rozmieszczeniem budynku w niekorzystnej lokalizacji.

Sondowanie statyczne

Sondowanie statyczne oparte jest na pomiarach wykonywanych w sposób ciągły. Metoda charakteryzuje się wyjątkową szybkością oraz dokładnością. Dodatkowym autem jest to, że można określać w niej jednocześnie dużą ilość parametrów geotechnicznych. Przy sondowaniu statycznym możliwe jest wykonanie nawet kilkunastu pomiarów dziennie. Warto również wspomnieć, że nie wiąże się ono z koniecznością zatwierdzenia projektu prac geologicznych. Niezależnie od tego, czy badanie zostanie przeprowadzone przy użyciu końcówki elektronicznej, czy mechanicznej, i tak będzie odznaczało się doskonałą precyzją.

Sondowanie dynamiczne

Ten rodzaj sondowania wykonywany jest poprzez wbijanie końcówki sondy w podłoże. Wbijanie przeprowadza się przy użyciu specjalistycznego młota, który posiada znormalizowaną wysokość spadania i masę. Głównym celem sondowania dynamicznego jest rozpoznanie podstawowych cech gruntów niespoistych oraz określenie głębokości podłoża nośnego. W tym typie sondowania używać można różnorodnych sond. Najczęściej korzysta się jednak z: sond średnich DPM, sond Lekkich DPL, sond ciężkich, sond cylindrycznych STP i sond bardzo ciężkich. Warto również zaznaczyć, że dzięki sondowaniu dynamicznemu możliwa jest weryfikacja wymagań projektowych dotyczących odpowiedniego zagęszczenia wbudowanych gruntów. Decydując się na sondowanie gruntów, nie będziemy musieli w przyszłości zmagać się z problemem zapadania się fundamentów czy pękania gruntów.