GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

W jaki sposób wykonuje się mapy numeryczne?

Kategoria: Blog

mapa numeryczna

Mapy znane są ludzkości niemalże od samego początku cywilizacji. Początkowo pomagały one w odnajdywaniu drogi na lądzie oraz służyły określaniu pozycji na morzu. Wraz z upływem lat mapy zaczęły być wykorzystywane również jako narzędzia służące do projektowania zabudowy przestrzeni. Przez bardzo długi okres mapy wykonywane były w sposób ręczny, z czasem jednak do ich produkcji zaczęto używać nowoczesnych technologii. Postępująca cyfryzacja sprawiła, że upowszechniona została metoda tworzenia map przy użyciu komputerów oraz innych sprzętów elektrycznych.

Mapa numeryczna – co to jest?

Mapy numeryczne, nazywane również mapami typu cyfrowego, to mapy, które nie mają fizycznej postaci, lecz są zcyfryzowanym zapisem danych na temat danej przestrzeni. Informacje zapisywane są pod postacią obrazów wektorowych lub rastrowych i lokowane są na tak zwanych warstwach, które nałożone jedna na drugą, dają zupełny obraz przestrzeni. Aby odczytać tak skonstruowane mapy, konieczne jest użycie komputera, na którym zainstalowane zostało specjalistyczne oprogramowanie. Warto zdawać sobie sprawę, że mapy numeryczne są najważniejszym źródłem informacji, umieszczonych w Systemie Informacji Przestrzennej.

Główne sposoby wykonywania map numerycznych

Wyróżnia się kilka podstawowych metod opracowywania map typu numerycznego. Pierwsza z nich oparta jest na wykonywaniu pomiarów w terenie przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Obecnie wykonuje się pomiary: pionowe, których celem jest przedstawienie kształtu terenu, poziome obrazujące wzajemne położenie poszczególnych obiektów oraz wysokościowo-sytuacyjne będące połączeniem obu wyżej wymienionych pomiarów. Dużą popularnością cieszą się również metody oparte na użyciu technik fotogrametrycznych, czyli fotografii wykonywanych przy pomocy specjalistycznych aparatów posiadających obiektyw niwelujący zniekształcenia. Zdjęcia mogą być robione nie tylko z poziomu gruntu, ale i z powietrza. Kolejna i ostatnia metoda oparta jest na digitalizacji istniejących map papierowych.