GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Usługi geodezyjne – budowa domu

Kategoria: Blog

Pomiary geodezyjne

Powszechnie geodeta kojarzy się z pracami związanymi z pomiarem terenu. Jednakże z jego usług korzysta się również podczas budowy domu i po jego zakończeniu. Aby geodeta mógł uprawiać swój zawód musi posiadać uprawnienia. Zdobyć je mogą fachowcy z praktyką po zdaniu egzaminu państwowego. Uprawnienia są nadawane w siedmiu zakresach tematycznych. Jeżeli budujemy dom, powinniśmy szukać specjalisty posiadającego pierwszy i drugi zakres uprawnień. Geodeci z uprawnieniami w pierwszym zakresie mogą wykonywać pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne  i inwentaryzacyjne. Geodeci z drugim zakresem uprawnień zajmują się rozgraniczaniem i podziałami nieruchomości, sporządzaniem dokumentacji do celów prawnych, wykonywaniem wyrysu z ewidencji gruntów.

Kontrola granic działki, projekt oraz wytyczenie budynku

Usługi geodezyjne są niezbędne, aby precyzyjnie wyznaczyć i skontrolować granice działki. Warto z nich korzystać przede wszystkim, kiedy mamy zamiar kupić działkę. Zakup jest zazwyczaj długim procesem, podczas którego dobrze wykazać się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Dlatego warto zatrudnić go jeszcze przed finalizacją transakcji. Sprawdzi on w naszym imieniu przebieg granic, a także przebieg ogrodzenia. Ponadto wiedza geodety dotycząca budowy terenu pozwoli przewidzieć między innymi czy działka może być zalewana lub czy może występować na niej duża wilgotność.  Innym ważnym zadaniem geodety jest adaptacja gotowego projektu. Oznacza to nic innego, jak wytyczenie jego granic oraz przygotowanie map do celów projektowych. Ponadto wiedza geodety okazuje się niezbędna, kiedy należy zaadaptować działkę, czyli poprowadzić przyłącza energii elektrycznej, gazu, a także kanalizacji.

Na czym polega geodezyjna kontrola wykonawcza

Ważnym elementem usług geodezyjnych jest także kontrola wykonawcza, czyli tak zwana inwentaryzacja po wykonaniu inwestycji. Geodeta sprawdza wówczas, jak zostały wykonane prace budowlane i czy są zgodne z jego wytycznymi. W momencie, kiedy zgadza się adaptacja działki oraz osadzenie budynku, geodeta wykonuje ostatni wpis do dziennika budowy.