GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Blog

Pomiary geodezyjne
Blog

Jakie pomiary geodezyjne wyróżniamy

Geodezja jest dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem kształtu i rozmiaru ziemi. Z usług firm geodezyjnych korzysta się sytuacjach, kiedy np. rozpoczynamy budowę domu, czy pragniemy podzielić daną nieruchomość. W geodezji stosuje się trzy główne rodzaje pomiarów: pomiary sytuacyjne, wysokościowe i sytuacyjno-wysokościowe. Charakterystyka pomiarów Do pierwszej grupy, czyli do pomiarów sytuacyjnych, zaliczyć można wszystkie pomiary...

Czytaj dalej ›

sposób podziału działki
Blog

Podział działek rolnych

Nieruchomości przeznaczone na cele rolne są wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne. Do tej grupy zaliczamy także nieruchomości wykazane jako użytki kopalne, nieużytki. Grunty rolne mogą być dzielone według dwóch różnych procedur podziałowych, w zależności od wielkości wydzielanych działek. Warto pamiętać, że jeśli działka w wyniku podziału będzie miała wielkość przynajmniej 0,3000 ha, to...

Czytaj dalej ›

Rozpoczęcie budowy domu
Blog

Geodezyjne wytyczanie budynku

Nim na terenie działki zaczną się jakiekolwiek prace budowlane, konieczne jest wytycznie fundamentów naszego domu. Prace te powinny zostać zlecone geodecie o odpowiednich uprawnieniach i doświadczeniu. Wytyczenie geodezyjne w terenie musi być zgodne z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę, a co za tym idzie, z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz tym, co przewiduje miejscowy plan...

Czytaj dalej ›

Pomiary geodezyjne
Blog

Usługi geodezyjne – budowa domu

Powszechnie geodeta kojarzy się z pracami związanymi z pomiarem terenu. Jednakże z jego usług korzysta się również podczas budowy domu i po jego zakończeniu. Aby geodeta mógł uprawiać swój zawód musi posiadać uprawnienia. Zdobyć je mogą fachowcy z praktyką po zdaniu egzaminu państwowego. Uprawnienia są nadawane w siedmiu zakresach tematycznych. Jeżeli budujemy dom, powinniśmy szukać...

Czytaj dalej ›

geodezyjny podział działki
Blog

Na czym polega geodezyjny podział działki

Podział działki polega na wydzieleniu części nieruchomości, zazwyczaj w celu przeniesienia jej własności. W ujęciu wieczysto-księgowym podział nieruchomości polega na wyłączeniu jej z dotychczasowej księgi wieczystej, co najmniej jednej działki i założeniu dla niej nowej księgi wieczystej. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach, innej konfiguracji geodezyjnej gruntu wchodzących w...

Czytaj dalej ›

Mapa geodezyjna
Blog

Mapy geodezyjne, czyli o mapach do celów projektowych, zasadniczych, ewidencyjnych i inwentaryzacyjnych

Mapy w geodezji to opracowanie kartograficzne, które obejmuje przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i niezbędnej do wykonana projektu budowlanego na terenie Polski. Szczegółowy zakres i tryb wykonania mapy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracować geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie podczas projektowania, budowy, remontu...

Czytaj dalej ›

Geodezja i jej zastosowanie
Blog

Geodezja w praktyce

Geodezja to jedna z nauk o Ziemi, która zajmuje się wyznaczaniem jej kształtu, rozmiarów, pomiarów całej planety lub dowolnych jej części. Zadanie geodezji w ujęciu klasycznym sprowadza się do wyznaczania punktów fizycznej powierzchni Ziemi względem geodezyjnego układu odniesienia. Innymi słowy geodezja jest praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu geometrii w opisie powierzchni Ziemi  i Ziemi jako...

Czytaj dalej ›

analoge Navigation_6
Blog

Historia Geodezji w Polsce cz. II

Z treści poprzedniego wpisu mieliśmy okazję dowiedzieć się, w jaki sposób geodezja rozwijała się w Polsce w okresie średniowiecza oraz w trakcie, przeprowadzonych w 1772 roku, zaborów. Po odzyskaniu niepodległości, na skutek chaosu panującego w dokumentacji, odczytanie dotychczas przeprowadzanych pomiarów oraz map, było praktycznie niemożliwe. Początek XX. wieku Krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w...

Czytaj dalej ›

mapa projektowa
Blog

Mapa do celów projektowych

Najogólniej rzecz ujmując mapa do celów projektowych, to kopia aktualnej mapy jednostkowej lub zasadniczej, która została złożona do powiatowego zasobu kartograficznego i geodezyjnego. Architekt lub projektant może na nieść na nią plan zagospodarowania terenu lub szereg innych obiektów wymagających pozwolenia na rozpoczęcie budowy. Na mapę do celów projektowych nanosi się również projektowane budynki oraz sieci...

Czytaj dalej ›