GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Blog

Rodzaje map niezbędnych podczas budowy
Blog

Różnica między mapą zasadniczą a mapą do celów projektowych

Inwestor przystępując do realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu domu, musi spełnić szereg warunków. Należą do nich w szczególności wszelkie uzgodnienia, a przede wszystkim: uzyskanie warunków zabudowy, przedłożenie ni wybranego projektu domu, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz odbiór budynku.

Czytaj dalej ›

Jakie uprawnienia mają geodeci
Blog

O szczególnych uprawnieniach geodety

Wykonywanie zawodu geodety wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Wykonywanie tego zawodu regulowane jest odpowiednimi przepisami, w tym artykułami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w której znajdziemy informacje o tym, jakie wykształcenie powinni posiadać przyszli geodeci i jakie warunki powinni spełniać. Polskie prawo przewiduje siedem zakresów uprawnień geodezyjnych, które pozwalają geodecie na wykonywanie konkretnych obowiązków, od pomiarów...

Czytaj dalej ›

Punkty graniczne
Blog

Punkty graniczne działki – wyznaczanie i wznowienie

Cała przestrzeń wokół nas jest podzielona niewidocznymi granicami. Ich wyznaczaniem zajmują się geodeci, używając w tym celu tak zwanych punktów granicznych.  W geodezji punktem granicznym nazywa się taki, którego zadaniem jest wyznaczenie granic posesji.

Czytaj dalej ›

pomiary wysokościowe
Blog

Niwelacja terenu w geodezji i w budownictwie

Termin niwelacja terenu występuje zarówno w języku geodetów, jak i w budownictwie. Oznacza dwie różne czynności, pierwszą jest wyznaczanie wysokości pomiędzy punktami terenowymi, drugą – wyrównanie terenu. W praktyce niwelację geodezyjną terenu przeprowadza się w przypadku każdego rodzaju prac budowlanych. Oznacza to, że jest konieczna podczas budowy budynków mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych, budowy dróg, jak...

Czytaj dalej ›

geodesist, cadastre, topography, construction
Blog

Rola geodety podczas budowy domu

Niezależnie od tego czy chodzi o budowę domku jednorodzinnego, czy piętrowych bloków, wieżowców, autostrad itd. nieoceniona jest rola geodety. Geodeta jest osobą zajmującą się miernictwem, czyli wykonującą prace geodezyjne związane z pomiarami małych powierzchni. Zatrudnienie geodety wymagane jest na kilku istotnych etapach budowy domu jednorodzinnego. Swoje zadania geodeta wpisuje do dziennika budowy, który jest dokumentacją...

Czytaj dalej ›

geodeta na budowie
Blog

Na czym polega praca geodety?

Od geodety wymaga się wielu umiejętności, precyzji i dużej odpowiedzialności. Warto pamiętać, że jest to zawód z dużymi tradycjami, a od rzetelnego wykonywania pomiarów zależy bezpieczeństwo wielu ludzi. Geodeci zajmują się wszelkiego rodzaju pomiarami gruntów i działek, a na których planowane jest wybudowanie fundamentów pod budynki, dróg i autostrad. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów przygotowują również...

Czytaj dalej ›

The surveyor is shooting at a building site
Blog

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Zakończenie prac budowlanych nie oznacza możliwości odbioru budynku i używania go. W tym celu niezbędne jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Można ją zdefiniować jako zespół geodezyjnych czynności pomiarowych, obliczeniowych i kartograficznych, mających na celu zebranie stosownych informacji do określenia położenia oraz wymiarów i kształtu obiektów budowlanych zrealizowanych w terenie oraz weryfikację zgodności z projektem. Rozporządzenie...

Czytaj dalej ›

Pomiary geodezyjne
Blog

Jakie pomiary geodezyjne wyróżniamy

Geodezja jest dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem kształtu i rozmiaru ziemi. Z usług firm geodezyjnych korzysta się sytuacjach, kiedy np. rozpoczynamy budowę domu, czy pragniemy podzielić daną nieruchomość. W geodezji stosuje się trzy główne rodzaje pomiarów: pomiary sytuacyjne, wysokościowe i sytuacyjno-wysokościowe. Charakterystyka pomiarów Do pierwszej grupy, czyli do pomiarów sytuacyjnych, zaliczyć można wszystkie pomiary...

Czytaj dalej ›

sposób podziału działki
Blog

Podział działek rolnych

Nieruchomości przeznaczone na cele rolne są wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne. Do tej grupy zaliczamy także nieruchomości wykazane jako użytki kopalne, nieużytki. Grunty rolne mogą być dzielone według dwóch różnych procedur podziałowych, w zależności od wielkości wydzielanych działek. Warto pamiętać, że jeśli działka w wyniku podziału będzie miała wielkość przynajmniej 0,3000 ha, to...

Czytaj dalej ›