GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Blog

Punkty graniczne
Blog

Punkty graniczne działki – wyznaczanie i wznowienie

Cała przestrzeń wokół nas jest podzielona niewidocznymi granicami. Ich wyznaczaniem zajmują się geodeci, używając w tym celu tak zwanych punktów granicznych.  W geodezji punktem granicznym nazywa się taki, którego zadaniem jest wyznaczenie granic posesji.

Czytaj dalej ›

pomiary wysokościowe
Blog

Niwelacja terenu w geodezji i w budownictwie

Termin niwelacja terenu występuje zarówno w języku geodetów, jak i w budownictwie. Oznacza dwie różne czynności, pierwszą jest wyznaczanie wysokości pomiędzy punktami terenowymi, drugą – wyrównanie terenu. W praktyce niwelację geodezyjną terenu przeprowadza się w przypadku każdego rodzaju prac budowlanych. Oznacza to, że jest konieczna podczas budowy budynków mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych, budowy dróg, jak...

Czytaj dalej ›

geodesist, cadastre, topography, construction
Blog

Rola geodety podczas budowy domu

Niezależnie od tego czy chodzi o budowę domku jednorodzinnego, czy piętrowych bloków, wieżowców, autostrad itd. nieoceniona jest rola geodety. Geodeta jest osobą zajmującą się miernictwem, czyli wykonującą prace geodezyjne związane z pomiarami małych powierzchni. Zatrudnienie geodety wymagane jest na kilku istotnych etapach budowy domu jednorodzinnego. Swoje zadania geodeta wpisuje do dziennika budowy, który jest dokumentacją...

Czytaj dalej ›

geodeta na budowie
Blog

Na czym polega praca geodety?

Od geodety wymaga się wielu umiejętności, precyzji i dużej odpowiedzialności. Warto pamiętać, że jest to zawód z dużymi tradycjami, a od rzetelnego wykonywania pomiarów zależy bezpieczeństwo wielu ludzi. Geodeci zajmują się wszelkiego rodzaju pomiarami gruntów i działek, a na których planowane jest wybudowanie fundamentów pod budynki, dróg i autostrad. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów przygotowują również...

Czytaj dalej ›

The surveyor is shooting at a building site
Blog

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Zakończenie prac budowlanych nie oznacza możliwości odbioru budynku i używania go. W tym celu niezbędne jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Można ją zdefiniować jako zespół geodezyjnych czynności pomiarowych, obliczeniowych i kartograficznych, mających na celu zebranie stosownych informacji do określenia położenia oraz wymiarów i kształtu obiektów budowlanych zrealizowanych w terenie oraz weryfikację zgodności z projektem. Rozporządzenie...

Czytaj dalej ›

Pomiary geodezyjne
Blog

Jakie pomiary geodezyjne wyróżniamy

Geodezja jest dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem kształtu i rozmiaru ziemi. Z usług firm geodezyjnych korzysta się sytuacjach, kiedy np. rozpoczynamy budowę domu, czy pragniemy podzielić daną nieruchomość. W geodezji stosuje się trzy główne rodzaje pomiarów: pomiary sytuacyjne, wysokościowe i sytuacyjno-wysokościowe. Charakterystyka pomiarów Do pierwszej grupy, czyli do pomiarów sytuacyjnych, zaliczyć można wszystkie pomiary...

Czytaj dalej ›

sposób podziału działki
Blog

Podział działek rolnych

Nieruchomości przeznaczone na cele rolne są wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne. Do tej grupy zaliczamy także nieruchomości wykazane jako użytki kopalne, nieużytki. Grunty rolne mogą być dzielone według dwóch różnych procedur podziałowych, w zależności od wielkości wydzielanych działek. Warto pamiętać, że jeśli działka w wyniku podziału będzie miała wielkość przynajmniej 0,3000 ha, to...

Czytaj dalej ›

Rozpoczęcie budowy domu
Blog

Geodezyjne wytyczanie budynku

Nim na terenie działki zaczną się jakiekolwiek prace budowlane, konieczne jest wytycznie fundamentów naszego domu. Prace te powinny zostać zlecone geodecie o odpowiednich uprawnieniach i doświadczeniu. Wytyczenie geodezyjne w terenie musi być zgodne z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę, a co za tym idzie, z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz tym, co przewiduje miejscowy plan...

Czytaj dalej ›

Pomiary geodezyjne
Blog

Usługi geodezyjne – budowa domu

Powszechnie geodeta kojarzy się z pracami związanymi z pomiarem terenu. Jednakże z jego usług korzysta się również podczas budowy domu i po jego zakończeniu. Aby geodeta mógł uprawiać swój zawód musi posiadać uprawnienia. Zdobyć je mogą fachowcy z praktyką po zdaniu egzaminu państwowego. Uprawnienia są nadawane w siedmiu zakresach tematycznych. Jeżeli budujemy dom, powinniśmy szukać...

Czytaj dalej ›