GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Blog

mapa projektowa
Blog

Mapa do celów projektowych

Najogólniej rzecz ujmując mapa do celów projektowych, to kopia aktualnej mapy jednostkowej lub zasadniczej, która została złożona do powiatowego zasobu kartograficznego i geodezyjnego. Architekt lub projektant może na nieść na nią plan zagospodarowania terenu lub szereg innych obiektów wymagających pozwolenia na rozpoczęcie budowy. Na mapę do celów projektowych nanosi się również projektowane budynki oraz sieci...

Czytaj dalej ›

mapa numeryczna
Blog

W jaki sposób wykonuje się mapy numeryczne?

Mapy znane są ludzkości niemalże od samego początku cywilizacji. Początkowo pomagały one w odnajdywaniu drogi na lądzie oraz służyły określaniu pozycji na morzu. Wraz z upływem lat mapy zaczęły być wykorzystywane również jako narzędzia służące do projektowania zabudowy przestrzeni. Przez bardzo długi okres mapy wykonywane były w sposób ręczny, z czasem jednak do ich produkcji...

Czytaj dalej ›

pozwolenie na budowę domu
Blog

Pozwolenie na budowę domu – jakie warunki należy spełnić?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym polskim prawem budowlanym zgoda na rozpoczęcie inwestycji budowlanej wydawana jest dopiero wówczas, kiedy inwestor otrzyma zezwolenie na budowę. Dokument wydawany jest przez starostwo, a dokładniej przez znajdujący się w nim wydział architektury. Należy zdawać sobie sprawę, że uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności. Do wniosku należy...

Czytaj dalej ›

geodeta
Blog

Historia Geodezji w Polsce cz. II

Z treści poprzedniego wpisu mieliśmy okazję dowiedzieć się, w jaki sposób geodezja rozwijała się w Polsce w okresie średniowiecza oraz w trakcie, przeprowadzonych w 1772 roku, zaborów. Po odzyskaniu niepodległości, na skutek chaosu panującego w dokumentacji, odczytanie dotychczas przeprowadzanych pomiarów oraz map, było praktycznie niemożliwe. Początek XX. wieku Krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w...

Czytaj dalej ›

geodeta
Blog

Główny zakres obowiązków geodety

W potocznej opinii panuje nadal żywe przekonanie, że geodeta jest osobą odpowiedzialną wyłącznie za wytycznie położenia budynku i wyznaczenie granic działki. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że precyzyjne określenie obowiązków geodety jest praktycznie niemożliwe – wszystko bowiem zależy od miejsca, w którym wykonuje swoja pracę. Całkowicie inny zakres obowiązków mają geodeci pracujący przy budowie autostrad,...

Czytaj dalej ›

urządzenie geodezyjne
Blog

Co należy wiedzieć o osnowie geodezyjnej?

Pojęcie osnowy geodezyjnej to jedno z podstawowych terminów w słowniku każdego geodety. Czym jest osnowa geodezyjna i do czego służy? Jakie są główne kryteria jej podziału? Tego wszystkiego dowiedzą się Państwo z lektury poniższego artykułu. Mamy nadzieję, że umieszczone informacje okażą się pomocne. Osnowa geodezyjna – co to jest? Mianem osnowy geodezyjnej nazywa się w...

Czytaj dalej ›

geodezja
Blog

Co należy wiedzieć o geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza to czynność, której przeprowadzenie konieczne jest do zakończenia prac budowlanych. Polega ona przede wszystkim na zebraniu całościowych pomiarów geodezyjnych. Dzięki niej możliwe jest przestrzenne rozmieszczenie punktów zagospodarowania parceli budowlanej po zakończeniu prac. Jeżeli zostały już położone instalacje podziemne, to konieczne jest zmierzenie ich umiejscowienia, jeszcze przed zasypaniem wykopu. Nadrzędnym celem pomiarów inwentaryzacyjnych...

Czytaj dalej ›

Co należy wiedzieć na temat rozgraniczania nieruchomości?
Blog

Co należy wiedzieć na temat rozgraniczania nieruchomości?

Rozgraniczanie nieruchomości nazywane jest również w geodezji rozgraniczaniem gruntów. Ten rodzaj działania ma na celu ustalenie przebiegu faktycznych granic działki poprzez określenie linii granicznych i położenia punktów. Najogólniej rzecz ujmując rozgraniczanie nieruchomości ma na celu określenie, jak daleko sięga prawo własności, które przysługuje właścicielowi danej nieruchomości. Wyznaczanie granic okazuje się niezbędne również przy planowaniu inwestycji...

Czytaj dalej ›

Sondowanie gruntu
Blog

Sondowanie gruntu

Głównym celem sondowania gruntu jest poznanie właściwości danego terenu oraz określenie jego rodzaju. Otrzymane wyniki są niezwykle istotne dla właścicieli, którzy chcą postawić obiekt w danym miejscu. Pomimo że w Polsce  nie istnieje odgórna dyrektywa, która nakazywałby sondować teren, to warto je przeprowadzić, chociażby po to, żeby uniknąć problemów związanych z rozmieszczeniem budynku w niekorzystnej...

Czytaj dalej ›