GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Blog

geodezyjny podział działki
Blog

Na czym polega geodezyjny podział działki

Podział działki polega na wydzieleniu części nieruchomości, zazwyczaj w celu przeniesienia jej własności. W ujęciu wieczysto-księgowym podział nieruchomości polega na wyłączeniu jej z dotychczasowej księgi wieczystej, co najmniej jednej działki i założeniu dla niej nowej księgi wieczystej. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach, innej konfiguracji geodezyjnej gruntu wchodzących w...

Czytaj dalej ›

Mapa geodezyjna
Blog

Mapy geodezyjne, czyli o mapach do celów projektowych, zasadniczych, ewidencyjnych i inwentaryzacyjnych

Mapy w geodezji to opracowanie kartograficzne, które obejmuje przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i niezbędnej do wykonana projektu budowlanego na terenie Polski. Szczegółowy zakres i tryb wykonania mapy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracować geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie podczas projektowania, budowy, remontu...

Czytaj dalej ›

Geodezja i jej zastosowanie
Blog

Geodezja w praktyce

Geodezja to jedna z nauk o Ziemi, która zajmuje się wyznaczaniem jej kształtu, rozmiarów, pomiarów całej planety lub dowolnych jej części. Zadanie geodezji w ujęciu klasycznym sprowadza się do wyznaczania punktów fizycznej powierzchni Ziemi względem geodezyjnego układu odniesienia. Innymi słowy geodezja jest praktycznym zastosowaniem wiedzy z zakresu geometrii w opisie powierzchni Ziemi  i Ziemi jako...

Czytaj dalej ›

analoge Navigation_6
Blog

Historia Geodezji w Polsce cz. II

Z treści poprzedniego wpisu mieliśmy okazję dowiedzieć się, w jaki sposób geodezja rozwijała się w Polsce w okresie średniowiecza oraz w trakcie, przeprowadzonych w 1772 roku, zaborów. Po odzyskaniu niepodległości, na skutek chaosu panującego w dokumentacji, odczytanie dotychczas przeprowadzanych pomiarów oraz map, było praktycznie niemożliwe. Początek XX. wieku Krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w...

Czytaj dalej ›

mapa projektowa
Blog

Mapa do celów projektowych

Najogólniej rzecz ujmując mapa do celów projektowych, to kopia aktualnej mapy jednostkowej lub zasadniczej, która została złożona do powiatowego zasobu kartograficznego i geodezyjnego. Architekt lub projektant może na nieść na nią plan zagospodarowania terenu lub szereg innych obiektów wymagających pozwolenia na rozpoczęcie budowy. Na mapę do celów projektowych nanosi się również projektowane budynki oraz sieci...

Czytaj dalej ›

mapa numeryczna
Blog

W jaki sposób wykonuje się mapy numeryczne?

Mapy znane są ludzkości niemalże od samego początku cywilizacji. Początkowo pomagały one w odnajdywaniu drogi na lądzie oraz służyły określaniu pozycji na morzu. Wraz z upływem lat mapy zaczęły być wykorzystywane również jako narzędzia służące do projektowania zabudowy przestrzeni. Przez bardzo długi okres mapy wykonywane były w sposób ręczny, z czasem jednak do ich produkcji...

Czytaj dalej ›

pozwolenie na budowę domu
Blog

Pozwolenie na budowę domu – jakie warunki należy spełnić?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym polskim prawem budowlanym zgoda na rozpoczęcie inwestycji budowlanej wydawana jest dopiero wówczas, kiedy inwestor otrzyma zezwolenie na budowę. Dokument wydawany jest przez starostwo, a dokładniej przez znajdujący się w nim wydział architektury. Należy zdawać sobie sprawę, że uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności. Do wniosku należy...

Czytaj dalej ›

geodeta
Blog

Historia Geodezji w Polsce cz. II

Z treści poprzedniego wpisu mieliśmy okazję dowiedzieć się, w jaki sposób geodezja rozwijała się w Polsce w okresie średniowiecza oraz w trakcie, przeprowadzonych w 1772 roku, zaborów. Po odzyskaniu niepodległości, na skutek chaosu panującego w dokumentacji, odczytanie dotychczas przeprowadzanych pomiarów oraz map, było praktycznie niemożliwe. Początek XX. wieku Krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w...

Czytaj dalej ›

geodeta
Blog

Główny zakres obowiązków geodety

W potocznej opinii panuje nadal żywe przekonanie, że geodeta jest osobą odpowiedzialną wyłącznie za wytycznie położenia budynku i wyznaczenie granic działki. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że precyzyjne określenie obowiązków geodety jest praktycznie niemożliwe – wszystko bowiem zależy od miejsca, w którym wykonuje swoja pracę. Całkowicie inny zakres obowiązków mają geodeci pracujący przy budowie autostrad,...

Czytaj dalej ›