GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

Blog

urządzenie geodezyjne
Blog

Co należy wiedzieć o osnowie geodezyjnej?

Pojęcie osnowy geodezyjnej to jedno z podstawowych terminów w słowniku każdego geodety. Czym jest osnowa geodezyjna i do czego służy? Jakie są główne kryteria jej podziału? Tego wszystkiego dowiedzą się Państwo z lektury poniższego artykułu. Mamy nadzieję, że umieszczone informacje okażą się pomocne. Osnowa geodezyjna – co to jest? Mianem osnowy geodezyjnej nazywa się w...

Czytaj dalej ›

geodezja
Blog

Co należy wiedzieć o geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza to czynność, której przeprowadzenie konieczne jest do zakończenia prac budowlanych. Polega ona przede wszystkim na zebraniu całościowych pomiarów geodezyjnych. Dzięki niej możliwe jest przestrzenne rozmieszczenie punktów zagospodarowania parceli budowlanej po zakończeniu prac. Jeżeli zostały już położone instalacje podziemne, to konieczne jest zmierzenie ich umiejscowienia, jeszcze przed zasypaniem wykopu. Nadrzędnym celem pomiarów inwentaryzacyjnych...

Czytaj dalej ›

Co należy wiedzieć na temat rozgraniczania nieruchomości?
Blog

Co należy wiedzieć na temat rozgraniczania nieruchomości?

Rozgraniczanie nieruchomości nazywane jest również w geodezji rozgraniczaniem gruntów. Ten rodzaj działania ma na celu ustalenie przebiegu faktycznych granic działki poprzez określenie linii granicznych i położenia punktów. Najogólniej rzecz ujmując rozgraniczanie nieruchomości ma na celu określenie, jak daleko sięga prawo własności, które przysługuje właścicielowi danej nieruchomości. Wyznaczanie granic okazuje się niezbędne również przy planowaniu inwestycji...

Czytaj dalej ›

Sondowanie gruntu
Blog

Sondowanie gruntu

Głównym celem sondowania gruntu jest poznanie właściwości danego terenu oraz określenie jego rodzaju. Otrzymane wyniki są niezwykle istotne dla właścicieli, którzy chcą postawić obiekt w danym miejscu. Pomimo że w Polsce  nie istnieje odgórna dyrektywa, która nakazywałby sondować teren, to warto je przeprowadzić, chociażby po to, żeby uniknąć problemów związanych z rozmieszczeniem budynku w niekorzystnej...

Czytaj dalej ›

Mapa geodezyjna
Blog

Rodzaje map geodezyjnych

Jeszcze przed rozpoczęciem budowy inwestorzy zobowiązani są do pozyskania szeregu dokumentów opisujących wybraną przez nich działkę. Wśród nich znajdują się również mapy geodezyjne. Kto zajmuje się ich sporządzaniem i do czego służą? Tego wszystkiego dowiedzą się Państwo z lektury poniższego tekstu. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni dowiemy się co, i w...

Czytaj dalej ›

Wytyczanie działek
Blog

Problemy z wytyczaniem działek

Spór o działkę to bez wątpienia jeden z najstarszych konfliktów natury sąsiedzkiej. W przypadku wystąpienia problemu tego typu, jeżeli zawiodą wszystkie metody porozumienia, konieczne jest wejście na drogę sądową. Co trzeba zrobić w sytuacji, w której sąsiad nie zgadza się na poprowadzenie płotu lub gdy wystąpią trudności z ustaleniem przebiegu granic działki? Jak poradzić sobie...

Czytaj dalej ›

Nauka geodety
Blog

Podstawowe informacje o zawodzie geodety

Jeżeli kiedykolwiek zastanawiali się Państwo nad tym, w jaki sposób połączyć pracę administracyjną z nauką oraz pracę teoretyczną z zadaniami praktycznymi, to mamy dla Was odpowiedź. Wystarczy zostać geodetą. Zawód ten łączy w sobie wszystkie wyżej wymienione cechy. Najogólniej rzecz ujmując geodeta to osoba, która zajmuje się badaniem: ziemi, jej obszarem oraz wymiarami. Historia zawodu...

Czytaj dalej ›

Budowanie budynku
Blog

O co należy zadbać przed rozpoczęciem budowy obiektu?

Warto wiedzieć, że jeszcze przed rozpoczęciem budowy obiektu mieszkalnego należy przeprowadzić wszelkie niezbędne prace geodezyjne. Zaliczyć do nich należy między innymi czynności związane z wykonywaniem map do celów projektowych oraz czynności, dzięki którym możliwe jest zgłoszenie budowy do odbioru do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Do grupy ostatnich działań zalicza się przede wszystkim wykonywanie pomiarów sieci. O...

Czytaj dalej ›

Geodezyjne wytyczanie budynków
Blog

Na czym polega geodezyjne wytyczanie obiektów?

Należy zdawać sobie sprawę, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, wszystkie obiekty budowlane, których realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, objęte są obowiązkiem wytyczenia geodezyjnego. Na czym polega tyczenie obiektów i kto jest odpowiedzialny za ich wykonanie? Wytyczanie obiektów – podstawowe informacje Geodezyjne wytyczenie budowy może zlecić wyłącznie kierownik robót. Jedyną osobą uprawnioną do...

Czytaj dalej ›