GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław
tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com

GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne inż. Janusz Bezdzietny

ul. Oleśnicka 15 B
50-320 Wrocław

tel. 609 145 510
e-mail: jbezdzietny@gmail.com