Niwelacje terenu

Wśród usług świadczonych przez naszą firmę znajdują się niwelacje terenu. Niwelacja w geodezji oznacza wyznaczanie różnicy między dwoma lub więcej punktami z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi. Geodeci tym sposobem wyznaczają wysokość gruntów oraz poziome i pochyłe powierzchnie, sporządzają przebieg warstwic na mapach oraz uzyskują dane dotyczące profilu budowanej drogi.

Wśród różnych rodzajów niwelacji terenu znajdują się: niwelacja hydrostatyczna, niwelacja geometryczna, niwelacja trygonometryczna, niwelacja barometryczna, niwelacja fotogrametryczna, niwelacja oceanograficzna, niwelacja podłużna, niwelacja w przód, niwelacja ze środka.

Precyzyjna niwelacja – geodeta z uprawnieniami

Po co geodeta wykonuje niwelacje? Aby uzyskać wiedzę, bez której nie można rozpocząć budowy np. domu. Są to informacje na temat wysokości gruntów na danej działce, obecności wszelkich hałd, wzniesień, dołków oraz innych elementów wymagających wyrównania przed rozpoczęciem inwestycji. Klient dowiaduje się również, jak wysoko względem drogi powinien znajdować się dom.

Tylko profesjonalni geodeci dysponują odpowiednim sprzętem oraz wiedzą pozwalającą na szybką i precyzyjną niwelację terenu, dlatego warto to im powierzyć to zadanie. Do pomiarów wykorzystywane są m.in. niwelatory i teodolity (tachimetry) oraz łaty niwelacyjne. Wykonanie pomiaru wymaga obecności dwóch osób: jedna osoba ustawia łatę, a druga odczytuje wynik. Jest on podawany w odniesieniu do repera wysokościowego, czyli trwale stabilizowanego znaku geodezyjnego osnowy wysokościowej. Jedno ustawienie niwelatora pozwala na wykonane wielu pomiarów.

Poszukują Państwo geodety we Wrocławiu, który dokona profesjonalnej niwelacji terenu? Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

Polityka prywatności