Niwelacje terenu

Wśród usług świadczonych przez naszą firmę geodezyjną z Wrocławia znajdują się niwelacje terenu. Niwelacja w geodezji oznacza wyznaczanie różnicy między dwoma lub więcej punktami z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi. Geodeci tym sposobem wyznaczają wysokość gruntów, wyznaczają poziome i pochyłe powierzchnie, sporządzają przebieg warstwic na mapach oraz uzyskują dane dotyczące profilu budowanej drogi.

Wśród różnych rodzajów niwelacji terenu znajdują się: niwelacja hydrostatyczna, niwelacja geometryczna, niwelacja trygonometryczna, niwelacja barometryczna, niwelacja fotogrametryczna, niwelacja oceanograficzna, niwelacja podłużna, niwelacja w przód, niwelacja ze środka.

Po co w ogóle geodeci podejmują się tej czynności?  Aby uzyskać wiedzę, bez której nie można rozpocząć budowy np. domu. Są to informacje na temat wysokości gruntów na danej działce, obecności wszelkich hałd, wzniesień, dołków oraz innych elementów wymagających wyrównania przed rozpoczęciem inwestycji. Klient dowiaduje się również, jak wysoko względem drogi powinien znajdować się dom.

Geodeci dysponują odpowiednim sprzętem pozwalającym na szybką i precyzyjną niwelację terenu, dlatego warto to im powierzyć to zadanie. Do pomiarów wykorzystywane są m.in. niwelatory i teodolity (tachimetry) oraz łaty niwelacyjne. Wykonanie pomiaru wymaga obecności dwóch osób: jedna osoba ustawia łatę, a druga – odczytuje wynik. Jest on podawany w odniesieniu do repera wysokościowego, czyli trwale stabilizowanego znaku geodezyjnego osnowy wysokościowej. Jedno ustawienie niwelatora pozwala na wykonane wielu pomiarów.

Jeśli są Państwo zainteresowani profesjonalną niwelacją terenu, nasi geodeci są do Waszej dyspozycji.