Podział i wznowienia punktów granicznych

Wytyczanie i wyznaczanie terenu

Podział nieruchomości to czynność polegająca na wydzieleniu z już istniejącej i oznaczonej działki dwóch lub więcej działek, nadając im nowe oznaczenia. Działki powinny być realizowanie w oparciu o plan miejscowy, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, niezależnie od ustaleń planu miejscowego bądź w zgodzie z postanowieniem sądu.

Wznowienie znaków granicznych jest dokonywane w sytuacji, gdy znaki ustawione uprzednio zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone, jednak istnieją dokumenty pozwalające na ich ustalenie w pierwotnym miejscu.

Nasza firma posiada wszelkie uprawnienia do wznawiania znaków granicznych, włącznie ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji, zawiadomieniem stron (właścicieli i użytkowników przyległych działek) oraz opracowaniem protokołu granicznego.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Poza wydzielaniem i wznawianiem znaków granicznych, świadczymy usługę tyczenia budynków. Polecamy.