Pomiary powykonawcze

W ramach swojej działalności specjaliści firmy Geomap wykonują profesjonalne pomiary powykonawcze, nazywane również geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Są one przeprowadzane po zakończeniu realizacji projektu, który wymagał uzyskania pozwolenia na budowę, a przed oddaniem obiektu do użytkowania. Pomiar powykonawczy jest związany z wykonaniem mapy odbioru będącej zapisem tego, co zostało wykonane na budowie – w odróżnieniu od mapy do celów projektowych sporządzanej na początku realizacji inwestycji. Są to dwa różne rodzaje map geodezyjnych, bez których nie jest możliwe dokonanie żadnej budowy.

Jak się wykonuje mapę powykonawczą?

Pomiar powykonawczy to uwzględnienie na mapie zasadniczej takich nowych elementów i obiektów jak: dany budynek, przyłącza mediów, ogrodzenia, furtki, bramy wjazdowe, miejsca parkingowe i nawierzchnie utwardzone. Wykonaniem stosownych pomiarów zajmują się geodeci. Klient w efekcie ich pracy otrzymuje mapę, która w języku fachowym nazywa się „mapą geodezyjną inwentaryzacji powykonawczej”. Dobrze, gdy obie mapy – tzn. mapa do celów projektowych i mapa powykonawcza – zostały wykonane w tej samej skali, gdyż umożliwia to łatwe porównanie map w zakresie przestrzennego rozmieszczenia elementów zagospodarowania działki lub terenu.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem fachowej pomocy w zakresie pomiarów powykonawczych, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Nasi geodeci są do Waszej dyspozycji.

Polityka prywatności