Mapy geodezyjne – sporządzanie map

Jednym z podstawowych obszarów działania naszych fachowców jest wykonanie specjalistycznych map geodezyjnych. W zakresie świadczonych przez nas usług mieści się m.in. sporządzanie map do celów projektowych, które są niezbędne podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę, a także map opiniodawczych oraz powykonawczych wykonanych na podstawie odpowiednich pomiarów w terenie.

Mapy do celów projektowych dołączane są do projektu architektoniczno-budowlanego. Są również konieczne do projektowania przyłączy oraz wykonania projektu zagospodarowania działki. Do map geodezyjnych należą również mapy zasadnicze, mapy inwentaryzacyjne oraz mapy multimedialne.    

Mapy do celów projektowych – jak powstają?

Mapy do celów projektowych  przygotowuje uprawniony geodeta na bazie mapy zasadniczej. Sama mapa zasadnicza nie może służyć do celów projektowych, gdyż zawarte na niej informacje o położeniu poszczególnych obiektów mogą być nieaktualne. Na mapie zasadniczej znajdują się dane dotyczące m.in. rozmieszczenia obiektów ogólnogeograficznych oraz gruntów i budynków, jak również sieci naziemnych, nadziemnych oraz podziemnych. Mapa taka może zostać wykonana w różnej skali – w zależności od tego, z jak wysoko zurbanizowanym obszarem mamy do czynienia.

Mapa do celów projektowych może być sporządzona w wersji analogowej lub cyfrowej (lub obu) i powinna zawierać zaznaczony zakres aktualizacji. Nieaktualizowana mapa zasadnicza pobierana jest przez geodetę z Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W celu dokonania jej poprawnej aktualizacji należy dokonać odpowiednich pomiarów w terenie. Czas przygotowania mapy do celów projektowych zależy m.in. od tego, z jak dużym i skomplikowanym  obiektem budowlanym mamy do czynienia. Zwykle zajmuje to geodecie od dwóch tygodni do kilku miesięcy (w przypadku dużych inwestycji).

Mapy numeryczne

Nasza specjalność to mapy numeryczne – tworzone w formie cyfrowej, z przedstawieniem obrazów wektorowych lub rastrowych. Mapy tego typu posiadają liczne zalety, m.in. możliwość szybkiej aktualizacji i jednoczesnego odczytywania przez wiele osób. Ich cechami charakterystycznymi są wielowarstwowość i czytelność, ułatwiająca wyszukiwanie informacji.

Firma GEOMAP oferuje szeroki wachlarz usług geodezyjnych. Oprócz sporządzania map, zajmujemy się również pomiarami i podziałami działek budowlanych oraz nieruchomości, a także wykonywaniem pomiarów GPS. Ponadto, w zakres naszych kompetencji wchodzi niwelacja terenu.

Jeśli szukają Państwo rzetelnej firmy geodezyjnej, świadczącej usługi na terenie Wrocławia i okolic, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Polityka prywatności