Sporządzanie map do celów projektowych

Jednym z podstawowych obszarów działania naszych fachowców jest wykonanie  specjalistycznych map geodezyjnych. W zakresie świadczonych przez nas usług mieści się m.in. sporządzanie map do celów projektowych, które są niezbędne podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę, a także map opiniodawczych oraz powykonawczych. Mapy do celów projektowych dołączane są do projektu architektoniczno-budowlanego. Są również konieczne do projektowania przyłączy oraz wykonania projektu zagospodarowania działki. Realizacja zlecenia na wykonanie mapy do celów projektowych trwa zwykle kilka tygodni, zamówienie inwestora obejmuje zazwyczaj 3 lub więcej egzemplarzy mapy. Do map geodezyjnych należą również mapy zasadnicze, mapy inwentaryzacyjne oraz mapy multimedialne.    

Mapy do celów projektowych – jak powstają?

Mapy do celów projektowych  przygotowywane przez geodetów powstają na bazie mapy zasadniczej. Sama mapa zasadnicza nie może służyć do celów projektowych, gdyż zawarte na niej informacje i położeniu poszczególnych obiektów mogą być nieaktualne. Na mapie zasadniczej znajdują się dane dotyczące m.in. rozmieszczenia obiektów ogólnogeograficznych oraz gruntów i budynków, jak również sieci naziemnych, nadziemnych oraz podziemnych. Mapa taka może zostać wykonana w różnej skali – w zależności od tego, z jak wysokozurbanizowanym obszarem mamy do czynienia. Mapa do celów projektowych powinna zostać wykonana przez uprawnionego geodetę. Może być sporządzona w wersji analogowej lub cyfrowej (lub obu). Na mapie do celów projektowych powinien być zaznaczony zakres aktualizacji. Nieaktualizowana mapa zasadnicza pobierana jest przez geodetę z Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W celu dokonania poprawnej aktualizacji mapy geodeta dokonuje pomiary w terenie. Czas przygotowania mapy do celów projektowych zależy m.in. od tego, z jak dużym i skomplikowanym  obiektem budowlanym mamy do czynienia. Zwykle zajmuje to geodecie od dwóch tygodni do kilu miesięcy (w przypadku dużych inwestycji).

Mapy numeryczne

Nasza specjalność to mapy numeryczne – tworzone w formie cyfrowej, z przedstawieniem obrazów wektorowych lub rastrowych. Mapy tego typu posiadają liczne zalety, m.in. możliwość szybkiej aktualizacji i jednoczesnego odczytywania przez wiele osób. Ich cechami charakterystycznymi są wielowarstwowość i czytelność, ułatwiająca wyszukiwanie informacji.

Firma GEOMAP oferuje szeroki wachlarz usług geodezyjnych. Oprócz sporządzania map, zajmujemy się również pomiarami i podziałami działek budowlanych oraz nieruchomości, a także wykonywaniem pomiarów GPS. Ponadto, w zakres naszych kompetencji wchodzi niwelacja terenu.

Jeśli szukają Państwo rzetelnej firmy geodezyjnej, świadczącej usługi na terenie Wrocławia i okolic, zachęcamy do skontaktowania się z nami.