Mapy numeryczne

Nasza firma oferuje wykonanie map numerycznych, czyli map cyfrowych przedstawiających obiekty w formie obrazów wektorowych lub rastrowych. Obrazują one topologiczne lub geometryczne zależności między tymi obiektami. Mapy numeryczne są częścią Systemu Informacji Przestrzennej (SIP). Obiekty na mapie numerycznej powiązane są z odpowiednimi rekordami w bazie danych, czyli atrybutami. Istnieje kilka źródeł pozyskiwania danych do map cyfrowych – są to m.in. pomiary geodezyjne  w terenie, digitalizacja map kreskowych, zdjęcia lotnicze i naziemne (metody fotogrametryczne), a także obrazy satelitarne. Mapy numeryczne są łatwe do aktualizacji i publikacji w trybie online.

Mapy rastrowe i wektorowe

Na mapy rastrowe składają się regularne siatki pól podstawowych zorganizowanych wierszy i kolumny. Uzyskuje się je poprzez skanowanie map. Ich wadą jest fakt, że obraz jest trudniej zdigitalizować, a w przypadku jego powiększania – zmniejsza się też jego czytelność. Mapy wektorowe, czyli zbiory obiektów opisanych w zdalnym układzie współrzędnych, powstają natomiast w wyniku użycia digitalizera lub automatycznej wektoryzacji. Łatwo się je aktualizuje i zajmują mniej pamięci niż mapy rastrowe dzięki temu, że położenie punktów jest zapisane w formie wzorów.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi profesjonalnymi usługami geodezyjnymi w zakresie przygotowywania map numerycznych, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem we Wrocławiu.

Polityka prywatności