Tyczenie budynków i budowli

Jedną z podstawowych czynności wykonywanych przez geodetów, szczególnie w ramach kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji, jest tyczenie budynków i budowli. Czynności związane z realizacją tego zadania podejmowane są już na początku budowy, zanim jeszcze dany obiekt powstanie. Tyczenie budynku to nic innego jak dokładne wyznaczenie miejsca, w którym ma on powstać – zgodnie z projektem budowlanym. Polega to na wskazaniu punktów o założonym położeniu oraz ich trwałej lub tymczasowej stabilizacji. Są to minimum cztery punkty usytuowane w narożnikach budynku. W przypadku bardziej skomplikowanego planu może to być 6-10 punktów lub osi. Zwykle wyznacza się punkty charakterystyczne.

Polityka prywatności